ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

(Social Learning)ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่าย

  จากเว็บไซต์นี้กับคุณครูวรวรรณ เหรียญทอง 

อีเมล์ vorravan@gmail.com

…………………………………………….

joy

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจำปี 2561  
ในลำดับที่ 555  วันที่ 17  มกราคม 2562
ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร

7

1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2015

1509806_991400390873051_3029689597192454137_n (1)

วรวรรณ2วรวรรณ1

ITLA2015


นักเรียนที่ผ่านการออกแบบลายผ้าอาเซียน  

ระดับยอดเยี่ยม  ประจำปี  2556

ลายสายน้ำแห่งอาเซียน :นายศุภเนตร ชาญจิตร และนายธนพล  กำเลิศทอง  ม.5/1

ชื่อลายผ้า สายน้ำแห่งอาเซียน

ชื่อลายผ้า สายน้ำแห่งอาเซียน

ลายเรารักอาเซียน :นายรณกฤต   ระมั่งทอง  และนายอนุสรณ์    ทับทอง     ม.5/3

ชื่อลายผ้า สายน้ำแห่งอาเซียน
ชื่อลายผ้า เรารักอาเซียน

ชื่อลายผ้า เรารักอาเซียน

ความภาคภูมิใจ

This slideshow requires JavaScript.