ผู้จัดทำ

13537783_1219539801399005_2676102106235610889_n

ชื่อ ชื่อสกุล : นางสาววรวรรณ เหรียญทอง
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต1
วัน เดือน ปีเกิด : 16 พฤศจิกายน 2503
ภูมิลำเนา : 14 หมู่ 6 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 0 -3647-1822 , 08-1947-5414
e-mail : vorravan@gmail.com / vorravan@hotmail.com
จบปริญญาโท : ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: