ภาระงานที่ 2 การสร้างผังความคิด

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการสร้างผังความคิดด้วย   piktochat.com

คำสั่ง    ให้นักเรียนปฏิบัติงานในภาระงานที่ 2 ดังนี้

1.  ให้นักเรียนทุกคนนำ  คำถามที่นักเรียนตั้งไว้ในภาระงานที่ 1

ค้นหาเหตุและผลโดยใช้ Google Search  แล้วนำมาแสดงในรูปแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping)

2.  เมื่อสร้างผังความคิดเสร็จแล้วให้  Save   เป็นไฟล์  jpeg    และส่งใน Blog ตามภาระงาน ตามห้องเรียนของตัวเอง

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: