ภาระงานที่ 3 การสร้าง Edraw Mind Map

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการสร้างผังความคิดด้วย  Edraw Mind Map

คำสั่ง    ให้นักเรียนปฏิบัติงานในภาระงานที่ 3 ดังนี้

1.  ให้นักเรียนทุกคนนำคำถามที่นักเรียนตั้งไว้ในภาระงานที่ 2 

ค้นหาเหตุและผลโดยใช้ Google Search  แล้วนำมาแสดงในรูปแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping)

2.  ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่กำหนดให้  (Edraw Mind Map)  ในห้องเรียนออนไลน์

2. ให้นักเรียนลงโปรแกรมที่เครื่องของนักเรียน

3.  เมื่อสร้างผังความคิดเสร็จแล้วให้  Save   เป็นไฟล์  jpeg   เก็บไว้ที่เครื่องของนักเรียน

4. นำไฟล์ที่   Save ไว้ส่งที่ห้องเรียนใน   facebook

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: