ภาระงาน 4 รับเอกสารการทำโครงงานฯที่นี่

คำสั่ง    ให้นักเรียนเข้ากลุ่มงานของตัวเอง และดาว์นโหลดเอกสารต่อไปนี้ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำโครงานตามกลุ่มของตัวเอง  เม่ื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกไฟล์ เอกสารทั้งหมดไว้ที่ Google Drive  ของประธานกลุ่ม   เพื่อเตรียมส่งครูที่ห้องเรียนออนไลน์  Online Group-กลุ่มโครงงาน (https://www.edmodo.com)

1    :ใบมอบหมายงาน            2    : ฟอร์มปฎิทินปฏิบัติงาน
3    : แบบฟอร์มสัมภาษณ์
      4    :รายงานโครงงาน

 

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: