ฟอร์มอธิบายลายผ้า

คำสั่ง   ให้นักเรียนแต่ละคนใช้ฟอร์มตามที่กำหนดให้   เพื่ิออธิบายลายผ้า

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ส่งครูที่ห้องเรียนออนไลน์    คลิกเพื่อดาว์นโหลดไฟล์   :  อธิบายลาย

Advertisements
%d bloggers like this: