แบบฟอร์มการออกแบบลายผ้า

กิจกรรมที่ 1 ดาว์นโหลดเอกสาร และพิมพ์ออกเพื่อนำมาลงสีด้วยดินสอสี ตามช่องตารางที่กำหนดให้  ตามรูปแบบที่นักเรียนได้ไปศึกษาและเรียนรู้กับแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากรที่มาให้ความรู้เพิ่มเติม  (ศึกษานอกสถานที่)  เมื่อทำกิจกรรมนี้เสร็จแล้วให้ส่งครูประเมินผลงานก่อนทำกิจกรรมต่อไป
:   ฟอร์มระบายสีลายผ้าในกระดาษ

กิจกรรมที่  2  ดาว์นโหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์  Excel ลงเครื่อง และทำกิจกรรมโดยการใส่สีลงในช่องตารางตามรูปแบบลายผ้าที่ได้ออกแบบไว้ในกระดาษ ในกิจกรรมที่  และบันทึกไฟล์ เป็น .xlsx และ .JPEG ไว้ที่ Facebook  หรือ Google Drive ฯลฯ  เพื่อเตรียมส่งครูที่ห้องเรียนออนไลน์  Online Group-กลุ่มโครงงาน (https://www.edmodo.com)    :   ฟอร์มลายผ้าจากโปรแกรม Excel

กิจกรรมที่ 3   ดาว์นโหลดเอกสารในรูปแบบ Word และนำรูปภาพในกิจกรรมที่ 2 ที่บันทึกเป็นไฟล์ .JPEG มาประกอบการอธิบาย ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้    : ความหมายลายผ้า

 

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: