แนะนำลายผ้าม.5/3

โฆษณา
 1. ชื่อ นายจตุรพัฒน์ อึ่งกูล เลขที่3 ห้อง ม.5/3
  แนะนำลายผ้า : แหล่งทองจังหวัด

 2. นาย นาวิน จูแจ่ม เลขที่7 ม.5/3 แนะนำลายผ้า: โอ่งมังกรเมืองยิ้ม

 3. ชื่อ ณัฐกมล ศรีสุวรรณ์ เลขที่ 12 ห้อง3
  เเนะนำลายผ้า อินทนิลถิ่นเชิงชุม

 4. นางสาว พรรณี สุวรรณขำ เลขที่17 ม.5/3
  ชื่อลายผ้า ทุ่งดอกกระเจี้ยว ป่าหินงามชัยภูมิ

 5. นางสาว จิตรา พานทอง เลขที่ 29 ม.5/3 แนะนำลายผ้า : เมืองระยองแห่งเกาะเสม็ดล้านนา

 6. สมเดช สมัครการ

  ชื่อ นายสมเดช สมัครการ ชั้น ม.5/3 เลขที่5
  แนะนำลายผ้า:ถ่านหินลือชา

 7. นาย อนาวิล บัวเขียว ม.5/3 เลขที่16
  เเนะนำลายผ้า เรือยาวเจ้าถิ่น

 8. นางสาว จารุวรรณ ไปร่เพชร เลขที่ 25 ม.5/3 แนะนำลายผ้า : เสียงแคนดอกคูณ

 9. นางสาว สุจิตรา สาริกา เลขที่36 ห้อง5/3
  แนะนำลายผ้า : พะเยาเเหล่งชีวิต

 10. นส.ณัฐกุล เชาว์อุบล

  ชื่อ นส.ณัฐกุล เชาว์อุบล เลขที่ 31 ห้อง 3
  แนะนำลายผ้า : ลายวัดไทรสยาม

 11. เกศวารินทร์ ฉลาดทำ

  น.ส.เกศวารินทร์ ฉลาดทำ เลขที่24 ชั้นม.5/3
  แนะนำลายผ้า : ภูทะเล

 12. เจนจิรา สุวรรณขำ

  ชื่อ นางสาว เจนจิรา สุวรรณขำ เลขที่ 18 ห้อง 3
  แนะนำลายผ้า กล้วยขนานสองฝั่งเรือนแพ

 13. นาย ธนากร เสือเทศ

  นาย ธนากร เสือเทศ เลขที่ 10 ม.5/3

 14. นางสาว จิรารัตน์ สุนันธรรม เลขที่ 30 ม.5/3 แนะนำลายผ้า : ลายสามแผ่นดิน

 15. สุกานดา บุญมา

  ชื่อ นางสาว สุกานดา บุญมา เลขที่ 20 ชั้น ม.5/3
  แนะนำลายผ้า:กรมหลวงชุมพล

 16. นาย อุดมรัก ก้อนมะณี

  นาย อุดมรัก ก้อนมะณี เลขที่9 ห้อง ม.5/3
  เเนะนำลายผ้า สะพานแห่งสันติภาพเส้นทางแห่งสายมรณะ

 17. นางสาว สุชาดา ชื่นแช่ม

  ชื่อ นางสาว สุชาดา ชื่นแช่ม เลขที่ 22 ชั้น ม5/3
  แนะนำลายผ้า : ตักศิลาแห่งอีสาน

 18. นาย ปิยะพงษ์ รักอ่อน เลขที่ 8 ห้อง 3
  แนะนำลายผ้า:แสงแห่งธรรมชาติ

 19. นายณัฐกานต์ นาสีแสน

  นาย ณัฐกานต์ นาสีแสน เลขที่14 ห้อง5/3
  แนะนำลายผ้า:เงาะแห่งสุราษฎร์ธานี

 20. นาย เจษฎา ปัญญารอด ม.5/3 เลขที่ 6
  แนะนำลายผ้า : พระบรมธาตุเจดีย์

 21. นางสาว ขวัญใจ รอดทรัพย์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 28
  แนะนำลายผ้า : อุตรดิตถ์เมืองแห่งความสงบสุข

 22. นาย ปรมินทร์ เปี่ยมนัส เลขที่ 11 ม.5/3
  เเนะนำลายผ้า : เมืองช้างถิ่นสุรินทร์

 23. นางสาว มธุรินทร์ หอมหวาน เลขที่33 ม.5/3
  แนะนำลายผ้า นารีทะเลหมอก

 24. นติพงษ์ จันใด

  นาย นติพงษ์ จันใด ม.5/3 เลขที่ 15
  เเนะนำลายผ้า : ดินแดนพระศักสิทธิ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: