แนะนำลายผ้าม.5/2

โฆษณา
 1. ชื่อ นางสาว สิริวรรณ กันภัย ชั้นม.5/2 เลขที่13
  แนะนำลายผ้า:ดอกมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์
  VDO

 2. นาย อภิวิชญ์ เตะชะคงคาชั้น ม.5/2 เลขที่ 4
  แนะนำลายผ้า เมืองในฝันที่ใกล้กรุง

 3. ชื่อ นางสาว ลัดดาวรรณ รอดทุกข์ เลขที่17 ชั้น ม5/2
  เเนะนำลายผ้า เมืองทองเนื้อเก้า นภาอร่ามงามตา

 4. น.ส สุรัสสา เทพาพรสุวรรณ์
  ชั้น ม.5/2 เลขที่16
  ชื่อลายผ้า พรรณนาชลบุรี

 5. ื่ชื่อชนะ สุขเรือน ม.5/2 เลขที่ 5
  แนะนำลายผ้า เกาะตะปู คู่พังงา
  VDO

 6. นางสาวสุกัญญา ไพโรจน์ เลขที่ 14 ห้อง 5/2 แนะนำลายผ้า : ลายบัวหลวงแห่งรวงข้าว

 7. น.ส.มยุเรศ สิงห์โคก ชั้นม.5/2 เลขที่ 10
  แนะนำลายผ้า-สุพรรณนิกาชมดง
  VDO

 8. นาย อภิชาติ เชื้อหาญ ชั้น ม. 5/2 เลขที่2
  แนะนำลายผ้า ตะเพียนทอง

 9. นางสาว เมธิณี นาบำรุง
  ม.5/2 เลขที่ 15
  แนะนำลายผ้า วิหารเจดีย์

 10. นายอภิศักดิ์ กฤแก้ว เลขที่3 ห้อง2 แนะนำลายผ้าดอกบัว

 11. น.ส มยุรี แสนคำกง
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 8
  ชื่อลายผ้า ดอกปีปทราวดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: