แนะนำลายผ้าม.5/1

โฆษณา
 1. นางสาวพีรยา โพธิสุข เลขที่ 21 ชั้นม.5/1
  แนะนำลายผ้า : ลายดอกไม้งาม เมืองชายแดน

 2. นางสาวณัฐณิชา บุญมี เลขที่ 12 ม.5/1
  แนะนำลายผ้า นครสุนทรสง่า

 3. ชื่อ นางสาว ธัญญรัตน์ มีแฟง เลขที่ 29 ชั้น ม.5/1
  แนะนำลายผ้า : ล้ำค่าเมืองเชียง

 4. ชื่อ นางสาว ปทิตตา ม้วนไทยสง เลขที่ 26 ชั้น ม.5/1
  แนะนำลายผ้า : เจดีย์กลางนที

 5. ชื่อ : นาย ภาณุวิชญ์ ชื่นชอบ
  เลขที่ 1 ม.5/1
  แนะนำลายผ้า : กระต่ายมรกต
  VDO :

 6. นางสาวบุราณี งามผล ชั้น ม.5/1เลขที่ 20
  แนะนำลายผ้า: หาดทรายแห่งปัตตานี

 7. น.ส จุฑามาศ เทพแดง เลขที่ 15 ม.5/1
  แนะนำลายผ้า:นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

 8. นางสาวชลธิชา เรืองฤทธิ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19
  แนะนำvdo :ลายผ้าสุพรรณหรรษา

 9. นางสาว ลลิตา ชีสังวรณ์ เลขที่ 22 ชั้นม. 5/1
  แนะนำลายผ้า : ดอกบัวผุดสุราษฎร์ธานี

 10. นางสาววรรณรดา ทองแผ่น ชั้นม.5/1 เลขที่ 30
  แนะนำลายผ้า : ประตูสู่สัมพันธ์

 11. นาย เชาวฤทธิ์ คำมีรักษ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 3
  แนะนำลายผ้า หอยมุกอัญมณีแห่งท้องน้ำ
  vDO

 12. นางสาว กรณิกา แก้วเอี่ยม ม.5/1 เลขที่ 24

  แนะนำลายผ้า : แดนปราสาทขอม หอมดงลำดวน

  VDO:

 13. นางสาวสุภาวิณี พบอาชา เลขที่ 36 ชั้น ม.5/1
  แนะนำลายผ้า : เลื่องชื่อยโสธร

 14. ชื่อ นาย วิษณุ ศรีจันทร์ดี เลขที่6 ห้อง ม.5/1
  แนะนำลายผ้า : เรือประมงแห่งสมุทรสาคร
  VDO :

 15. นางสาวเจนจิรา ปั้นเทียน เลขที่ 14 ชั้นม.5/1
  แนะนำลายผ้า : ลายผ้าเกาะระกำหลังอาน

 16. ชื่อ นางสาว ทิฆัมพร ทองลบ เลขที่ 28 ห้อง ม.5/1
  แนะนำลายผ้า : เมืองลิงแผ่นดินทอง
  VDO :

 17. ศิวะนนท์ เเย้มสว่าง

  นาย ศิวะนนท์ เเย้มสว่าง ชั้น 5/1 เลขที่8
  เเนะนำลายผ้า พระปฐมทอง

 18. นาย เขมวัฒน์ ทิพย์จ้อย เลขที่ 9 ม.5/1
  แนะนำลายผ้า:ลายปายสายลม

 19. นายกิตตินันท์ พานทอง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่2
  แนะนำลายผ้า ปลาเสือตอปากน้ำโพ

 20. ชื่อ นาย พัชรพล ปัญญาดี ม.5/1 เลขที่ 10
  แนะนำลายผ้า พระมงคลมิ่งเมืองเจ็ดลุ่มน้ำ
  VDO:

 21. นางสาว สุถิตา ช่อเข็ม
  ชั้นม.5/1 เลขที่16
  แนะนำลายผ้า:สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่

 22. นางสาว สุชาดา ช่างตีทอง เลขที่23 ชั้นม.5/1
  แนะนำลายผ้า: ฉบังนนทรี

 23. นางสาว บุปผา แท่นทอง เลขที่ 31 ชั้น ม.5/1 แนะนำลายผ้า : เหลี่ยมเพชร

 24. ชื่อ นางสาว ศิริพร พรมเสนา
  เลขที่ 34 ม.5/1
  ชื่อลายผ้า เสน่ห์เมืองขอน
  VDO :

 25. ชื่อนางสาว ณัฐธิดา เผือกพงษ์ เลขที่ 27 ม.5/1
  แนะนำลายผ้า : ความงามสุดลึกลับ
  VDO :

 26. นางสาวขนิษฐา อนนศรี เลขที่ 25 ม.5/1
  แนะนำลายผ้า:แจกันโบราณ

 27. นางสาว สุธาทิพย์ แก้วเข้ม

  นางสาว สุธาทิพย์ แก้วเข้ม เลขที่ 35 ม.5/1
  แนะนำลายผ้า : เหนือสุดในสยาม สามเหลี่ยมทองคำ

 28. นางสาว รสสุคนธ์ บุบผาชาติ
  เลขที่ 40 ม. 5/1
  ชื่อลายผ้า สุพรรณิกาเมืองอุทัย

 29. นาย ทศพร สนทด
  ชั้นม.5/1เลขที่7
  แนะนำลายผ้า:ภูมิพลเขื่อนใหญ่

 30. นางสาวอมรรัตน์ แจ้งประจักษ์
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 38
  แนะนำลายผ้า ประตูสู่สงขลา

 31. ชื่อ นาย ภากร หนูเนียม ม.5/1 เลขที่ 11
  แนะนำลายผ้า:ร้อยเอ็ด สิบเอ็ดประตูเมืองงาม

 32. ชื่อ นายปรีดี สีขาว เลขที่ 4 ห้อง 1
  เเนะนำลายผ้า:ทะเลหมอกสุดสยืว
  VDO

 33. นางสาวเสาวลักษณ์ กลับฝั่ง เลขที่37 ชั้นม.5/1
  แนะนำลายผ้า: มิตรภาพ

 34. นางสาวอุษา แก้วเมือง เลขที่17 ชั้นม.5/1
  แนะนำลายผ้า : บึงกาฬพารางาม
  วิดิโอ

 35. นางสาวอรวรรยา ย่านส้ม เลขที่ 13 ชั้น ม.5/1
  แนะนำลายผ้า : ปราสาทหินถิ่นโคราช

 36. นางสาว ภูวเรศน์ น้อมถวาย ม.5/1 เลขที่ 32
  แนะนำลายผ้า : มณีเมืองกาญจน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: