คำนิยม_ ม.5/1_ ปี59

 คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึก  โดยพิมพ์ลงในช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้นะคะ

  (สิ่งไหนที่ได้เรียนกับครูทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน   สิ่งไหนที่ครูทำแล้วหนูประทับใจ  

  เรียนกับครูแล้วรู้สึกอย่างไร)   และลงชื่อ-นามสกุลจริงด้วย 

  ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะคะ  (ไม่มีผลต่อคะแนน)

โฆษณา
 1. นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม

  เทอมนี้ที่ได้เรียนกับอาจารย์ ให้ข้อคิดกับหนูหลายอย่างเลยค่ะ ในเรื่องการทำงานกลุ่ม การบริหารงานในกลุ่ม การรับผิดชอบ ประโยชน์ที่ได้ก็มีหลายอย่างทั้งในเรื่องของการได้ทำงานในโปรแกรมที่ไม่เคยทำ ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เช่นเรื่องเกี่ยวกับผ้ามัดหมี่ อาจารย์สอนดีทุกเทอมค่ะหนูชอบที่อาจารย์มีวิธีการสอนที่หลากหลายทันสมัย ค่ะ

 2. นางสาวมุทิตา พิมพาพร

  สำหรับเทอมนี้นะค่ะหนูก็ได้เรียนกับอาจารย์หลายๆเรื่องทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและของกลุ่ม มีความตรงต่อเวลา สอนให้รู้จักทำงานนอกกรอบเเหวกแนว
  คำนิยมของหนูนะค่ะ ทุกก้าวมีจุดมุ่งหมาย อยู่ที่เราจะไปถึง
  คำนิยมที่อาจารย์เคยบอกพวกหนูนะค่ะ อยากรู้ไม่ต้องเปิดหนังสือ แค่หยิบมือถือก็รู้ได้แล้ว

 3. นางสาวอาทิตยา มีชื่อ

  เทอมนี้ได้เรียนกับอาจารย์ สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์ และสิ่งที่อาจารย์ให้มา มีมาก และมีประโยชน์ต่อหนูมากค่ะ อีกทั้งยังได้ฝึกการควบคุมงานของสมาชิกกลุ่ม ได้ฝึกการทำงานเดี่ยว ได้ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เช่น การถ่ายรูปในการทำงาน การควบคุมการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม ได้ฝึกทั้งการเป็นหัวหน้าทีม ลูกน้องในทีม ฝึกการทำงานร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่ม และเห็นฝีมือการทำงานของเพื่อนในทีม การสอนของอาจารย์ อาจารย์สอนให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง อันไหนที่นักเรียนทำไม่ได้ อาจารย์ก็ให้คำแนะนำ ขอบคุณอาจารย์สำหรับการเรียนในเมอมนี้และทุก ๆ เทอมที่ผ่านมาค่ะ

 4. นางสาว ผุชุชา ศรีจันทร์ดี

  เทอมนี้ที่ได้เรียนกับอาจารย์หนูรู้สึกดีใจมาก อาจารย์สอนในหลายๆเรื่อง สอนให้รูจักการทำงานเป็นกลุ่มสอนให้ได้รู้จักนิสัยเพื่อนได้มากขึ้นได้ความสามัคคีในกลุ่ม สอนให้ได้รุ้จักตรงต่อเวลาสอนให้รับผิดชอบในหน้าได้รู้จักอะไรใหม่ๆหลายสิ่งหลายอย่างเรียนสนุกมากค่ะได้ความรู้ด้วยย หนูชอบมากค่ะ

 5. นางสาวจันทิมา รอดทุกข์

  ตลอด 3 เทอมที่อาจารย์สอนหนูมา อาจารย์ให้มากกว่าวิชาในห้องเรียนค่ะ อาจารย์สอนให้รู้ถึงกระบวนการทำงานทุกอย่าง ทั้งกระบวนการกลุ่มและกระบวนการเดี่ยว โดยรวมแล้ว อาจารย์สอนดีมาก ๆ ค่ะ

 6. นางสาวน้ำผึ้ง นาโสม

  ก่อนอื่นหนูต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่สอนหนูมาตั้งแต่ม.4เทอม1 ตอนแรกหนูคิดว่าอาจารย์จะดุ จะให้เกรดนักเรียนยาก แต่จริง ๆ แล้ว อาจารย์เป็นคนใจดี ให้เกรดง่ายมาก แต่พวกหนูต้องขวนขวายกันเอง อาจารย์สอนให้พวกหนูมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากค่ะ สุดท้ายนี้ รักอาจารย์ค่ะ

 7. นางสาวดวงดาว ทุมมา

  สิ่งที่หนูได้และประทับใจจากอาจารย์ ก็คือวิธีการสอนของอาจารย์ชอบสอนแบบตื่นเต้นๆ ทำให้หนูลุ้นทุกครั้งที่เข้าห้องเรียนว่าวันนี้จะได้เรียนเรื่องอะไร จะทำได้หรือป่าว ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้จักบริหารงานกลุ่ม ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการใช้โปรแกรมอื่นๆมากมาย
  ทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทำผ้ามัดหมี่
  เรียนกับอาจารย์แล้วรู้สึกสนุก ตื่นเต้น ได้ความรู้มากมาย และมีวิธีการสอนที่ทันสมัย หนูชอบการเรียนกลางอากาศค่ะ

 8. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ฟุ้ง

  สิ่งที่หนูได้รับจากอาจารย์คือการที่หนูได้รู้จักคำว่ากลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่หนูต้องเจอทั้งเทอม และหนูพึ่งมาเข้าใจเมื่อตอนที่พวกเราทุกกลุ่มนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเพราะอาจารย์บอกว่าการทำงานกลุ่มไม่ใช่แค่ให้หัวหน้ารับผิดชอบคนเดียวทุกคนในกลุ่มก็ต้องทำด้วยกันทั้งหมดและสิ่งที่หนูประทับใจในตัวอาจารย์คืออาจารย์เป็นคนที่สอนแปลกๆและมีข้อคิดอยู่ในนั้นเสมอหนูชอบมากๆเลยค่ะ

 9. นางสาวจันทิมา เสริมผล

  สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์คือการที่เราจะทำอะไรเราต้องคิดนอกกรอบแล้วจะทำให้งานของเราออกมาเป็นงานที่มีแต่คนอื่นๆให้ความสนใจเหมือนกับกระดาษสองแผ่นนั้นที่มีความแตกต่างกันและได้เรียนรู้การสร้าง sway ซึงเป็นการนำเสนอแบบใหม่ที่พวกเราพึ่งเคยได้ใช้ สิ่งที่ประทับใจในตัวอาจารย์คืออาจารย์เป็นคนที่สอนสนุก ทุกคำที่พูดออกมาทำให้ได้ข้อคิดมากมายในชีวิต เรียนด้วยแล้วเข้าใจมากๆค่ะ

 10. นาย ทรงกรด ดีด้วย

  ทำให้มีความรู้ มีสมาธิ รู้จักใช้เทคโนโลยีต่างๆ รู้จักแบ่งเวลาในการทำงาน

 11. น.ส. วิภารัตน์ คำปัด

  เทอมนี้หนูได้เรียนกับอาจารย์ อาจารย์ได้สอนอะไรหลายๆอย่าง ในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่ม ความสามัคคี การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่เหมือนใคร หนูชอบที่อาจารย์มีวิธีการมาสอนใหม่ๆ.

 12. น.ส.วันวิสา นิลกลม

  เรียนแร้วมีความสนุก สามารถรู้คะแนนทุกคาบ เป็นการเรียนที่ท้าทาย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 13. นางสาวธันยาภรณ์ พานรินทร์

  ความรู้ที่ได้จากอาจารย์ คือ
  1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับเพื่อน
  2. ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายผ้า
  3. ได้ประสบการณ์นการทำงาน ในการออกแบบลายผ้า
  ความประทับใจที่มีต่ออาจารย์ คือ
  1. ทำให้รู้จักตรงต่อเวลา
  2. ทำให้รู้จักทำงานให้รอบคอบ
  3. ทำให้รูจักทำงานละเอียด
  4. ออาจารย์ทำให้หนูอยากออกแบบลาายผ้าชนิดอื่นๆอีก ค่ะ

 14. นายกฤษดา พิมพาภรณ์

  เทอมนี้ที่ได้เรียนกับอาจารย์ ผมได้รับความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆภายในคอม การมีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม การู้จักแบ่งปันหน้าที่ซึ่งกันและกัน อาจารย์ได้ให้วิชาความรู้มากมาย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถ้าผมเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนดีของสังคม ผมก็จะไม่ลืมคำสอนของครูครั้งนี้เลยครับ

 15. นายณัฐณรินทร์ วิเศษสิงห์

  ผมได้รับความรู้และได้รู้จักวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้ผมและเพื่อนๆมีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งที่อาจารย์สอนผมมา ผมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผมขอขอบพระคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: