คำนิยม_ม.5/2_ ปี 58

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึก  โดยพิมพ์ลงในช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้นะคะ

  (สิ่งไหนที่ได้เรียนกับครูทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน   สิ่งไหนที่ครูทำแล้วหนูประทับใจ  

  เรียนกับครูแล้วรู้สึกอย่างไร)   และลงชื่อ-นามสกุลจริงด้วย 

  ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะคะ  (ไม่มีผลต่อคะแนน)

โฆษณา
 1. น.ส. อลิษา ศรีนวน เลขที่ 11

  ดิฉันคิดว่าเป็นวิชาฝึกประสบการณ์ในการออกแบบลายผ้า ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนวิชานี้อาจไม่มีโอกาศได้ลงมีทำ ทำให้รู้ว่าการทอผ้าไม่ใชเรื่องง่าย ต้องผ่านขั้นตอนมากมาย และเป็นการวัดความคิดสร้างสรรรค์ของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนจะมีความคิดที่ต่างกัน จึงทำให้ได้ลายผ้าที่แตกต่างกัน เป็นวิชาที่เรียนแล้วรู้สึกว่าสนุก ได้ลองเข้าเว็บไซค์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเข้ามาก่อน เป็นการเรียนออนไลน์ที่อยู่ที่ไหนก็สามารถรับงานมาทำได้ เป็นการพัฒนาผู้เรียนอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นการเรียนที่ทันสมัย

 2. นาย สุรสิทธิ์ โสนางาม ม.5/2 เลขที่ 2

  มีความภาคภูมิใจในการทำงาน มีความสนุกสนานในการทำงานร่วมกับเพื่อนในบางครั้ง เป็นการทำงานร่วมกับเพื่อน และอาจารย์สอนดี ให้ความรู้เราทุกเรื่อง และชี้แนะแนวทางในการทำงาน ทำให้ผมเข้าใจได้ง่าย และทำงานเสร็จส่งทันเวลา เวลามีข้อบกพร่องต่างๆ อาจารย์ก็จะช่วยแก้ไข และ แนะแนวทางในการปฎิบัติในครั้งต่อไป ตอนเรียนแรกๆ ผมคิดว่ามันยาก พอเริ่มเรียนสักพักเริ่มเข้าใจและดูว่ามันง่าย พออาจารย์สังงานเยอะเข้าเยอะเข้า ผมก็เริ่มแบ่งเวลาในการทำงานได้อย่างง่ายดาย วิชานี้เป็นวิชาที่มีการออกแบบลายผ้า ที่มีการบูรณาการกับวิชา ศิลปะ ทำให้ผมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบลายผ้า ที่แปลกใหม่ สุดท้าย การเรียนคอมทำให้ผมมีความสุข และสนุกมาก และขอบคุณอาจารย์ที่สอนการทำงานในรูปแบบใหม่ๆๆ

 3. น.ส.เพ็ญนภา หมั่นจิตร 5/2 เลขที่ 6

  รู้สึกว่าการทำงานที่เป็นขั้นตอนและรวมกลุ่มกันทำให้มีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว เข้าหากันอย่างมาก การเรียน IS1 มีปัญหาในการรวมกลุ่มมาก ทำให้ทะเลาะ เถียง ไม่พอใจเพื่อน แต่ผลสรุปในการทำงานเสร็จสิ้นออกมาแล้วนั้น ทุกคนโอเคกับงานมาก มีอาจารย์ที่ระเบียบ วางแผนการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ทำให้เด็กนักเรียนบางกลุ่มกระตือรือร้นในการเรียน IS1 มากขึ้น ฉันคิดว่าถ้ามีอาจารย์ที่เป็นระบบแบบนี้ทุกวิชาในโรงเรียนของเราน่าจะเป็นระเบียบจัดหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้น และฉันก็คิดว่าเรียนวิชานี้ไม่ยาก แต่นักเรียนไม่ขยันทำงาน จึงทำให้วิชานี้ยากขึ้น วิชานี้ไม่ต้องใช้อะไรในการเรียนมาก แค่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความขยันในการเรียนก็เรียนได้สบายๆแล้ว อาจารย์ไม่ดุเลย แต่เนื่องจากนักเรียนไม่ใส่ในการเรียน ไม่ขยัน จึงทำให้อาจารย์ไม่พอใจ ฉันชอบวิชานี้นะค่ะ มันช่วยในการใช้ชีวิตของเราได้ ฉลาดมีสมองในสังคมสมัยนี้

 4. นายสถาพร ฉายพงษ์ เลขที่3

  กระผมนายปาล์มได้เข้ามาเรียนคอมพิวเตอร์ ม.5 เทอม 1กับ อาจารย์ ผมก็รุู้สึกดีนะครับเวลาที่ผมเข้าใจงานที่อาจารย์สั่งให้ทำหรือที่อาจาร์ยสอน เเต่บางทีผมก้รุ้สึกไม่ค่อยดีเวลาที่ผมไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายมา เเต่อาจารย์ก็สอนดีนะครับ เเต่ผมไม่เข้าใจเอง สงสัยผมต้องพยายามที่จะเรียนให้เข้าใจมากขึ้นอีกเยอะเลยละครับ เอาเป็นว่าอาจารย์สอนเด็กได้ดีมาก เเละอีกอย่างถ้าเด้กเข้าใจในสิ่งครูสอนเด็กคนนั้นอาจมีรายได้เลยก็ได้ สุดท้ายผมขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ผมขอบคุณครับ.

 5. น.ส.สุพรรณี บุญศรี เลขที่ 10

  การเรียนวิชานี้ทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้ บางครั้งอาจจะมีปัญหากันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง แต่สุดท้ายก็ทำให้เราสามัคคีกัน ทำให้เราสามารถทำงานออกมาได้อย่างสำเร็จตามเวลา ถึงแม้ชิ้นงานนั้นจะไม่ได้ดีตามที่เราคาดหวังไว้ก็ตาม แต่ทุกๆคนในกลุ่มก็ทำงานที่ได้รับอย่างเต็มที่และสุดความสามารถแล้ว บางครั้งเราก็รู้สึกท้อบ้างเพราะมันไม่ใช่งานง่ายๆ แต่เราก็สามารถผ่านพ้นมาได้ การเรียนวิชานี้เราสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอื่นๆได้ เพราะสามารถฝึกให้เราเป็นคนที่อดทน รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา และเมื่อเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็จะติดเป็นนิสัยโดยอัตโนมัติ ในภายหน้าเราก็จะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี

 6. นางสาวมณีวรรณ ไชยวงศ์ เลขที่9

  รู้สึกประทับใจมากค่ะที่ได้เรียนในรายวิชานี้ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ได้ก้าวทันเทคโนโลยี ที่เข้ามาในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณท่านอาจารย์วรวรรณเป็นอย่างสูงที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ และยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานกลุ่มอีกด้วยว่าจะทำงานอย่างใรให้งานประสบความสำเร็จ

 7. กนิษฐา โคมแก้ว ม.5/2 เลขที่8

  สนุกดีค่ะมีหลายรสชาดดีค่ะ ทำให้รู้จักนิสัยของเพื่อนในกลุ่มว่ามีน้ำใจขนาดไหน ในการให้ความร่วมมือในการทำงาน
  ในครั้งนี้การเรียนวิชานี้ทำให้คนในกลุ่มสามัคคีกัน ให้ความร่วมมือกันสร้างผลงานออกมาได้ดี และสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงแม้เราอาจจะทะเลาะกันบ้าง แต่ก็ทำงานส่งได้ผลงานที่ดี การทำงานในครั้งนี้อาจจะมีปัญหามากมาย แต่พวกเราก็สามารถผ่านมันมาได้ วิชานี้เป็นวิชาที่ลำบากมาก แต่ทำให้เราเรียนรู้อะไรได้มากมายว่าการทำงานแต่ละชิ้นต้องใช้เวลาและความร่วมมือกันงานถึงจะสำเร็จ ทำให้เราเห็นความพยายามของเพื่อนในกลุ่มทุกคนว่าเขาพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ต้องขอบคุณวิชานี้มากเพราะทำให้เพื่อนในกลุ่มสามัคคีกันและให้ความร่วมมือกันในการสร้างผลงานออกมา
  ดูดีและเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ เพราะมันเป็นผลงานที่ทุกคนช่วยกันทำและสำเร็จ และทำให้มีรสชาดในการเรียนดีมากเลยค่ะ

 8. อนัญญา ทองช้อย ม.5/2 เลขที่7

  ได้ประสบการณ์และทักษะการทํางานกลุ่ม การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ และได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายผ้าที่เป็นมรดกของไทย อาจารย์สอนสนุกมาก ซักถามนักเรียนว่าได้ความรู้มากเท่าใด และสอนการทํางานด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย

 9. น.ส.กนกวรรณ ตะพานแก้ว เลขที่5 ม.5/2

  ได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนมาก่อนได้เรียนรู้สิ่งที่แปลกใหม่ได้ลงมือทำจริงและมีส่วนร่วมงานกลุ่มได้ใช้โปรแกมออกแบบลายผ้า คิดลายผ้าขึ้นมาเอง ทำงานกันเป็นทำตามความสามารภของแต่ล่ะคน แต่ออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบรุณ์และสามารถใช้โปรแกมต่างๆได้จริง ได้เรียนรู้โปรแกมใหม่ๆ เช่น sway และการใช้โปรแกมตัดต่อดีโออีกด้วย และสามารถนำแนวคิดที่สร้างสรรค์ใส่ลงไปได้อีกด้วย ได้ออกความคิดเห็นต่างๆ และได้รับรู้ถึงปัญหาในการทำงานและช่วยกันแก้ไข และสุดท้ายผลงานก็สำเร็จตามเป้าหมายและมีความภูมิใจอยางมาก

 10. นาย สรรเพชญ พานทอง ม5/2 เลขที่1

  กะผมนายปอนโดเร ผมคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรมและยังสามารถที่จะใช้ในการออกแบบลายผ้าแล้วยังสามารถที่จะใช้ลายผ้าที่เราออกแบบนี้เอาไปถักทอออกมาให้พวกเราได้ใส่กันแล้วยังใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอและเป็นขั้นตอนทำงานที่สนุกมากแล้วยังได้ความสามัคคีจากเพื่อนๆอีกด้วยและทำให้เราประสบความสำเร็จครับผม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: