คำนิยม_ม.5_ปี 56

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนคำนิยม  โดยพิมพ์ลงในช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้นะคะ

 (สิ่งไหนที่ได้เรียนกับครูทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน   สิ่งไหนที่ครูทำแล้วหนูประทับใจ  

 เรียนกับครูแล้วรู้สึกอย่างไร)   และลงชื่อ-นามสกุลจริงด้วย  

ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะคะ  (ไม่มีผลต่อคะแนน)

โฆษณา
 1. นายโสภณ ศรีจันทร์ดี

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียนวิชานี้คือการได้ทำงานเป็นทีมเพราะเป็นการฝึกทักษะการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการออกแบบลายผ้ารู้สึกภูมิใจกับผลงานที่ทำมาก
  สิ่งที่ประทับใจในครูผู้สอนคือการสอนแบบให้นักเรียนคิดเอง คิดอย่างสร้างสรรรค์ คิดแวกแนว และสอนให้กล้าแสดงออกเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 2. นายเกรียงศักดิ์ หลักมั่น

  ผมประทับใจในงานที่ผมทำเพราะเป็นงานที่ทำขึ้นเองและยังได้ฝึกทักษะในการทำงาน ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มมันทำให้ผมสนุกมาก ผมสามารถนำงานนชิ้นนี้ไปใช้ในชีวีตของผมได้
  ผมประทับใจครูวรวรรณมากครับ และผมรู้สึกว่าครูคือผู้ให้อนาคตครับ ท้ายนีผมขอให้ครูมีความสุขมากๆนะครับ(ผมรักครูครับ)
  นายเกรียงศักดิ์ หลักมั่น นักเรียนชั้นม.5/1 เลขที่6

 3. นาย กฤตยชญ์ แสงทอง ม.5/1เลขที่3

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียนวิชานี้คือการที่ได้รู้จักการตั้งคำถามพลังคิดเพราะเป็นคำถามที่ไม่เหมือนคำถามธรรมดาทั่วไป เป็นคำถามที่ต้องไปคนหาคำตอบ

 4. น.ส.พรนารายณ์ วรรณนุเสน ม.5/1 เลขที่ 16

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียนวิชานี้คือ การทำงานที่เป็นทีมออกแบบลายผ้าเรียนรู้เรื่องต่างๆทำให้เกิดความคิดความเข้าใจในการทำงานการตั้งคำถามที่เกิดจากความคิดที่แปลกใหม่สิ่งที่ดิฉันประทับใจมากๆคือ สิ่งที่ท่านอาจารย์สอนในเรื่องต่าง สอนให้รู้จักโลกภายนอกการคบเพื่อนการศึกษาต่อและสอนในเรื่องต่าง สิ่งที่ท่านอาจาร์พูดออกมามันคือสิ่งที่ท่านสอนเราทำให้เราคิดเองเป็นทำในสิ่งที่เราควรจะทำ และสิ่งที่พูดออกมาทำให่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 5. นางสาวนลินนุช สิงห์ลอ ม.5/1 เลขที่ 27

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียน คือ การเรียนทางOnline Group การออกแบบลายผ้ากลุ่ม ทำให้เราได้เห็นถึงความสามัคคีกันในกลุ่ม การออกแบบลายผ้าเดี่ยว ทำให้เราได้เห็นมุมมองของเพื่อนๆแต่ละคนและยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกัน และเป็นชิ้นงานที่ดิฉันภูมิใจมาก
  สิ่งที่ประทับใจอาจารย์ คือ อาจารย์ฝึกให้เราทำงานแข่งกับเวลา คิดนอกกรอบ คิดแบบแปลกๆใหม่ๆ ฝึกการแก้ปัญหา

 6. นางสาวอารีญา กลั้วกระโทก

  สิ่งที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้เหมือนเป็นการฝึกตนเองให้มีบทบาทมีส่วนร่วมในการทำผลงานได้คิดริเริ่มได้ลองผิดลองถูกได้เผชิญกับความเป็นจริงในการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมทั้งในเรื่องการปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม นอกจากนี้การที่เราได้ร่วมงานกันเป็นทีมทำให้เราเห็นทั้งข้อดีข้อเสียของคนในทีมรวมถึงตัวเราด้วย วิชานี้เหมือนเป็นบททดสอบทั้งร่างกายและจิตใจของเราไหวพริบในการแก้ปัญหาของเราด้วย แต่สิ่งที่ประทับใจมากคือการได้ฟังความคิดของอาจารย์วรวรรณในการที่จะนำลายผ้าบ้านๆธรรมดาๆไปบูรณาการเกี่ยวกับอาเซียน เหมือนมันเป็นแนวทางที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้คนต่างชาติได้รู้จักผ้ามัดหมี่ของชาวบ้าน และสุดท้ายทุกอย่างที่ผ่านมาได้นั้นเพราะท่านอาจารย์วรวรรณเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ดีให้คำติชมที่ทำให้พวกเราได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อให้มีชิ้นงานและประสบการณ์ที่ดีต่อไป
  นางสาวอารีญา กลั้วกระโทก ม.5/1 เลขที่ 38

 7. น.ส.นุสรา กลิ่นจำปา

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียนวิชานี้คือการได้ทำงานเป็นทีมเพราะเป็นการฝึกทักษะการทำงานทั้งงานเดี่ยวสิ่งที่ประทับใจในการเรียน คือ การเรียนทางOnline Group การออกแบบลายผ้ากลุ่มที่มาจากการสร้างสรรค์ของเราเอง

 8. นางสาวน้ำฝน หิปิยะ

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียนก็คือ ในการเรียนครั้งนี้ทำให้รู้จักความสามัคคี ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำ ได้รู้อะไรหลายๆที่ไม่เคยรู้ ต้องส่งงานที่ต้องตรงเวลา
  สิ่งที่ประทับใจในครู คือ ครูคอยกระตุ้นเราให้ส่งงานให้ตรงเวลา ให้คิดนอกกรอบ ให้ออกแบบงานหลายๆอย่างออกมาให้ดีที่สุด

 9. นางสาว ณัฐชา ด้วงยา

  สิ่งที่ได้จากวิชานี้คือประสบการณ์การเรียนใหม่ๆได้ทำสิ่งที่ไม่ได้ทำหลายอย่างครูสั่งสอนและให้คำแนะนำในทุกๆเรื่องอย่างละเอียด ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีออกมาเป็นทุกชิ้นงาน ได้ร่วมกันทำงานเป็นทีมการแบ่งภาระให้เพื่อนๆในส่วนดิฉันเป็นประธานกลุ่มจึงต้องได้รับหน้าที่ที่ต้องควบคุมเพื่อนๆและชิ้นงานจนสำเร็จ อาจจะมีท้อไปบ้างแต่ดิฉันก็ผ่านมาได้ ได้รู้นิสัยเพื่อนร่วมงานมากขึ้นบางคนทำงานเต็มที่ บางคนไม่ค่อยช่วยเหลืองาน ครูได้ให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อที่งานจะออกมาได้ดี ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้ม เมื่อมีปัญหาพวกเราก็จะช่วยแก้ปัญหามีปรึกษาครูด้วย สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  นางสาวณัฐชา ด้วงยา ม.5/1 เลขที่26.

 10. นางสาวสุทธินี กงรำ

  สิ่งที่ประทับใจให้การเรียนวิชานี้คือ วิชานี้เป็นวิชาที่ฝึกความสามัคคี ได้ทำงานเป็นกลุ่ม
  สิ่งที่ประทับใจในครู คือ ได้เรียนรู้โลกภายนอก ได้คิดนอกกรอบ

 11. น.ส.วรัญญา พงษ์เกษม

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียน คือ การเรียนทางOnline Groupสิ่งที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้เหมือนเป็นการฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาการทำงานทั้งงานเดี่ยวและกลุ่ม วิชานี้เหมือนเป็นบททดสอบทั้งร่างกายและจิตใจของเราไหวพริบในการแก้ปัญหาของเราด้วย

 12. สิ่งที่ประทับใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก็คือการได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและได้ประสบการณ์ใหม่ๆและได้รู้จักความรับผิดชอบของทุกคนในกลุ่มและเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้

 13. นายไกรสิทธิ์ ทั่งทองคำ

  สิ่งที่ประทับใจในครู คือ ครูคอยอบรมสั่งสอน ให้ทำงานตรงต่ิอเวลา คอยกระตุ้นการทำงานอยู่เสมอ วิชานี้ไม่ใช่วิชาที่ยากแต่ก็ไม่ใช่วิชาที่ยากแต่ครูก็ทำให้วิชานี้เป็นวิชาที่ใช้ความคิดใช้สมองมาก ให้กล้าแสดงออกทุกอย่าง

 14. นาย กุลโรจน์ สังข์ยิ้มพันธุ์

  สิ่งที่ประทับใจในวิชาคอม คือ การทำงานเป็นทีม หรือกลุ่ม ที่่ต้องช่วยกันในการเรียน

 15. นาย ศุภเนตร ชาญจิตร

  สิ่งที่ประทับใจในวิชาคอม คือ วิชานี้มีการทำงานเป็นทีม เน้นความสามัคคีในการทำงานของสมาชิกทุกคนในกลุ่มเพื่อการเรียนที่ดี

 16. นางสาว อมรทิพย์ วิงประวัติ

  สิ่งที่เรียนแล้วเป็นประโชน์คือ การเป็นนักพูดที่ดีมีความมั่นใจ กล้าที่จะนำเสนอความคิดของตัวเอง
  สิ่งที่ประทับใจในตัวครูคือ ครูมีความมุ่งมั่นในการสอน
  เรียนวิชานี้แล้วรู้สึกว่า ตัวเองมีความกล้าๆกลัวๆในบางครั้ง เรียนแล้วต้องตื่นตัว กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลา

 17. น.ส.รุ่งนภา แย้มเรือง

  สิ่งที่ได้รับในการเรียนวิชา IS คือ เป็นการฝึกตนเองให้มีบทบาทมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ และทันสมัย ในการดำเนินชีวิต
  สิ่งที่ประทับใจในตัวครู : ครูมีความอดทนที่จะสอนพวกเรา

 18. สวิตต์ ย้อมแผ่น ม 5/2 เลขที่ 2

  สิ่งที่ประทับใจให้การเรียนวิชานี้คือ วิชานี้เป็นวิชาที่ฝึกความสามัคคี ได้ทำงานเป็นกลุ่ม
  สิ่งที่ประทับใจในครู คือ ได้เรียนรู้โลกภายนอก ได้คิดนอกกรอบ

 19. น.ส.อนงค์นาถ ศรีสุธรรม

  สิ่งที่ได้ในการเรียนวิชา IS คือการที่มี่ความรับผิดชอบมากขึ้นรู้ถึงความลำบากในการทำงานหรือแม้แต่การเดินทางซึ่งวิชานี้ให้อะไรมากกว่าที่คิด และยังให้ความอดทนกับการทำงานอีกด้วย

 20. สิ่งที่ประทับในวิชา IS คือต้องทันเวลา คิดให้เร็ว ตอบให้ทัน การแสดงออกให้เรื่องการนำเสนอ กล้าสอบถาม ได้เรียนรู้เกี่ยวห้องเรียนออนไลค์ และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

 21. สิ่งที่ได้รับในการเรียนวิชา is คือ เป็นการฝึกทักษะของตนเองไห้ตนเองมีบทบาทในการทำงาน ในการทำงาน สิ่งที่ประทับใจ ครูมีความน่ารักเป็นกันเองกับนักเรียนมาก

 22. นางสาววิภาดา ตระกรุมวงค์ ชั้นม.5/2 เลขที่ 12

  สำหรับวิชานี้น่ะค่ะ สามารถทำให้เราได้ฝึกฝนตนเอง ได้ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะ ซึ่งได้คิดนอกกรอบในแบบที่เราต้องการและไม่เหมือนใครโดยให้สิ่งนั้นเกิดประโยชน์ด้วยนั้นเอง ซึ่งสอนให้รู้ถึงความอดทนว่ากว่าจะได้สิ่งต่างๆมานั้น มันใช่เวลาอาจจะมากบ้างหรือน้อยบ้างก็ตาม ในการทำงานอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ก็รู้ถึงความตั้งใจและความสามารถของพวกเราทุกคนค่ะ

 23. นางสาว ณัฐธิดา ทับทอง ม.5/2 เลขที่ 14

  สิ่งที่ได้รับจานกอาจารย์คือ การรู้จักการทำงานเป็นระบบกลุ่มคือต้องร่วมกันทำและต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีและมันยังฝึกความรับผิดชอบของนักเรียน การเอาใจใส่งาน การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ มันเป็นเหมือนการฝึกการใช้เทคโนโลยีไปในตัว สิ่งที่อาจารย์สอนนั้นมันสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ อย่างเช่น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วมันสามรถนำไปใช้ต่อยอดในการใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะ
  สิ่งที่ประทับใจในตัวอาจารย์คือ การที่อาจารย์มีความอดทนที่จะสอนพวกเราถึงพวกเราจะดื้อจะไม่ขยันส่งงานแต่อาจารย์ก็ยังให้โอกาสพวกเราได้แก้ตัวจนงานทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณค่ะ

 24. สำหรับวิชานี้นะค่ะ เป็นวิชาที่ดีมากๆๆๆๆค่ะคือโปรแกรมที่ใช้เรียนในรายวิชาISทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านมากค่ะ หนูประทับใจในรายวิชานี้มากค่ะคือจากอะไรที่ทำไม่เป็น(บางโปรแกรม)นู๋ก็ได้เป็นทุกอย่างค่ะ ขอบคุณนะค่ะที่ทำให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนมาก่อน

 25. น.ส. บุญสิตา แคนทอง ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 6

  การที่ดิฉันได้ศึกษาเล่าเรียนวิชานี้ ได้รับสิ่งใหม่ๆมากมาย สอนให้เราได้คิดค้นสิ่งที่เราทำขึ้นเองกับมือของเรา การค้นคว้าหาความรู้สิ่งต่างๆ มันทำให้เราได้มีความรู้เพิ่มเติม งานที่เราได้ทำมาก็อาจจะมีอุปสรรคต่างๆ แต่อุปสรรคมันก็ผ่านไปได้ดีและเราก็ได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อฝึกการทำงานของเรามากและการทำงานครั้งนี้เราได้มีความสมัคคีทำงานกันอย่างมีระบบ มีหน้าที่ที่ต่างคนต่างรับผิดชอบ และได้มีประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราเพื่อที่จะเป็นผลการเรียนที่ดีและได้ความรู้มากมายในทางด้านเทคโนโลยีวิชานี้เป็นอะไรที่มีความเป็นระเบียบตรงต่อเวลา

 26. นางสาว สุวนันท์ ปัดสวน

  สิ่งที่ประทับใจในวิชา IS 1 คือ การทำงานกลุ่ม การทำงานกลุ่มทำให้มีความสามัคคีเวลาทำงานแต่ล่ะชิ้นกับแบ่งหน้าที่ของแต่ล่ะคนทำให้เรารู้ว่าเรารับผิดชอบงานไหนต้องทำให้เสร็จในเวลาที่กำหนดและให้เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยนช์ถูกที่ถูกเวลา ประทับใจอาจารย์ สอนให้ทันเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและให้ทันโลกภายนอกให้รู้จักหน้าที่และบทบาทตนเอง

 27. นางสาวเพ็ญศิริ ศรีจันทร์

  สิ่งที่ประทับใจใน IS นะค่ะ คือ การที่เราได้ทำงานกันเป็นทีม มันทำให้เรารู้ว่าการทำงานเป็นทีมต้องทำยังไงให้ผลงานมันออกมาดีที่สุด ถึงแม้การทำงานครั้งนี้อาจจะเหนื่อยไปบ้าง หรือบางทีรู้สึกท้อ แต่เราก็ไม่เคยถอย เราสู้ไปด้วยกัน มองข้ามสิ่งที่ไม่ดี มีความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี ถึงแม้จะทะเลาะกันบ้างเป็นบางครั้ง แต่มันก็ได้สอนให้เรารู้จักกับคำว่า อดทน ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ และมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 28. น.ส. นันทฉัตร จันทรี เลขที่ 4 ม.5/2

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียนวิชา Is ทำให้รู้จักการทอผ้าและการมัดหมี่ ในการทำงานทำให้เห็นความยากลำบากในการทำงานครั้งนี้และทำให้มีความอดทน มีน้ำใจ ต่อกันและกัน และได้เรียนรู้นอกสถานที่และได้เเนวความคิดใหม่ๆๆๆค่ะ

 29. นางสาว สุภาวดี เงาเป็ด ชั้น ม.5/2 เลขที่ 8

  สิ่งที่เรียนแล้วได้ประโยชน์ คือ การตัดต่อ VDO เพราะสามารถเอาความรู้นี้ไปประกอบอาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับการตัดต่อ VDO และยังเป็นความรู้ที่ยังติดตัวเราไปตลอด และการได้ทำงานกับเพื่อนๆ ก็ยังได้รู้จักความสามัคคี การตรงต่ิอเวลา และความรับผิดชอบของงานที่ได้มอบหมายของเรา

 30. น.ส.อมรรัยตน์ ศรีสุมานันท์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 17

  สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้ คือ การได้เเข่งขันกับตัวเอง เเข่งขันกับเวลาเเละเเข่งขันกลับกลุ่มอื่นๆห้องเดียวกันหรือเพื่อนๆต่างห้องเรียนในชั้นเดียวกัน การได้ทำงานเป็นกลุ่มก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีการร่วมเเรงด้วยใจกันให้การทำงาน แม้จะมีอุปสสรคในการทำงานก็ตาม คณุครูได้สอนให้พวกเราเเข่งกับตัวเองแข่งกับเวลา คำพูดที่ครูสอนพวกเราทำให้พวกเรามีความรับผิดชอบมากขึ้น เวลาที่ครูได้มอบหมายงานให้ การเรียนวิชา IS-1 ในครั้งนี่ทำให้พวกเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ได้มีประสบการณ์การมากมายเกี่ยวลายผ้า กล้าคิด กล้าแสดง กล้าเเสดงความคิดเห็น หลายๆอย่าง ครูได้บอกเสมอว่าในการใช้เทคโนโลยี่ให้ถูก ใช้ให้เป็นเป็น ครูมีความอดทน มีความมุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้พวกเรามีชีวิตที่ดี การหน้าที่การงานการที่ดี เเละประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่อง ขอขอบคุณค่ะ

 31. น.ส.นันทวรรณ ตามประยูร ม.5/2 เลขที่ 15

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียนis-1ครูสอนเรื่องการตรงต่อเวลาการทำงานเป็นทีมการพูดนำเสนองานที่ต้องใช้ไหวพริบและทักษะและได้รับประสบการณ์การทำงานหลายรูปแบบและการเรียนที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  สิ่งที่ประทับใจในตัวครูครูคอยสอนคอยบอกคอยให้โอกาส

 32. น. ส นิศารัตน์ ฉายยา

  สิ่งที่ได้จากการเรียนวิานี้นะค่ะ เป็นวิชาที่ประทับใจมากเลยค่ะเพาระเวลาเรียนมันสนุกมากและอีกอันหนึ่งเราสามารถนำวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ได้อีก

 33. น.ส. พนิดา คู้มป้อม ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 39

  สิ่งที่ฉันประทับใจมากที่สุด คือการเรียนที่ทันสมัยมากและมีการทำงานเป็นกลุ่มทำให้มีความรักความสามัคครีมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเพื่อนภายในห้องเรียนค่ะ

 34. น.ส. วรรณิศา หนุนบุญ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 15

  ดิฉันมีความประทับใจอย่างมากที่ได้เรียนกับอาจารย์วรวรรณ ซึ่งอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 35. นางสาวกาญจนาพร แสงนวล

  สิ่่งที่ได้จากวิชานี้คือ การได้รับความรู้ใหม่มากมาย และการทำงานการอยุ่รวมกันเป็นกลุ่ม ได้แข่งกับตัวเอง แข่งกับเวลา ทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น
  นางสาวกาญจนาพร แสงนวล

 36. นางสาววีรอร คำชนแดน

  สิ่งที่ได้จากวิชานี้ คือ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทำงานกันเป็นทีม รู้จักควารับผิดชอบมากขึ้น ต้องเป็นคนตรงเวลา และเป็นวิชาที่ประทับใจอีกวิชาหนึ่งสอนอะไรต่างๆมากมายได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งอาจารย์และก็นักเรียน

 37. น.ส. นุศรา ทองฟัก ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20

  ดิฉันมีความประทับใจอย่างมากที่ได้เรียนวิชานี้เพราะอาจารย์สอนให้รู้ถึงการใช้โปรแกรมต่างๆของเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 38. นาย ลิขิต งามพิทักษ์กุล ม.5/1 เลขที่2

  คือ การปฏิงานรวมกันกับครุเเละเพื่อน การรให้คำปรึกษาของครู

 39. น.ส.อำพร คงแสงชู ม.5/2 เลขที่ 16

  สิ่งที่ได้รับในการเรียนวิชานี้ :คือ ดิฉันได้รับประสบการณ์ในการออกไปสืบค้นข้อมูลการท้อผ้ากับเพื่อนๆเป็นอย่างมาก
  และได้รู้วิธีการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ถูกต้อง และได้รู้ว่าวิชา is มีความสำคํญในการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างมาก
  สิ่งที่ประทับใจ : ในตัวครู ครูคอยสอนเราในบ้างเรื่องที่เราไม่รู้ และที่สำคัญที่สุดครูใจดีให้โอกาสแก่นักเรียน

 40. นางสาว ดอกแก้ว ขอบใจกลาง

  ดิฉันภูใจในงานของตนเองมากค่ะ ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว สำหรับวิชาSI-1นี้เป็นวิชาที่ฉันเพิ่งได้เรียนเป็นครั้งแรก มันเป็นวิชาที่สอนให้ดิฉันมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองเพิ่มมากขึ้น และยังมีความท้าทายมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 41. น.ส. อรพรรณ พานทอง ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 37

  สิ่งที่ฉันประทับใจมากที่สุด การเรียนทันสมัยทำให้เราฝึกฝนตนเองได้ทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ก็มีความคิดที่เข้าใจนักเรียนมากในเรื่องการตรงต่อเวลาและการทำงานเป็นกลุ่มการพูดนำเสนองานที่ต้องใช้ทักษะและได้รับประสบการณ์การทำงานหลายรูปแบบและการเรียนที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 42. นางสาว ศิริพร ประคองทรัพย์

  ประโยชน์ คือ การได้เรียนรู้โปรแกรมต่างๆทำให้เราได้ฝึกใช้ทักษะการใช้ความคิดการแข่งขันกับเวลา สิ่งที่ประทับใจในการเรียนคือ การที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมการที่ได้เสนอความคิด ความรู้ ความสามารถของเราให้กับเพื่อน เรียนแล้วรู้สึกสนุกอาจจะมีท้อบ้างแต่ก็สู้เต็มที่ เรียนแล้วทำให้เราใช้ความคิดของเราอย่างเต็มที่
  นางสาว ศิริพร ประคองทรัพย์

 43. น.ส. วราภรณ์ วิเชียรไชย ชั้นม.5/1 เลขที่ 32

  มีความประทับใจในวิชานี้มาก ตรงที่ว่าให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดความคิดที่หลากหลาย ได้ออกไปทำงานนอกสถานที่ เราได้รู้จักนิสัยเพื่อนมากขึ้น และทำให้เราสนิทกันมากขึ้น และสุดท้ายวิชานี้เป็นวิชาที่ทันสมัย สอนให้นักเรียนได้ทันโลก มีการใช้เทคโนโลโยีต่างๆในการสอน

 44. นาย สุรศักดิ์ ทั่งทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 5

  ผมประทับใจการสอนของอาจารย์มาก อาจารย์สอนให้ผมรู้ในสิ่งที่ผมไม่รู้ สิ่งที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ

 45. น.ส.ธัญวรัตม์ มงคลเฉลิม ชั้น ม.5/1 เลขที่ 18

  ดิฉันมีความดีใจที่ได้เรียนและได้เป็นศิษย์ของอาจารย์เป็นอย่างมากและวิชาที่อาจารย์ได้สอนมานั้นดิฉันจะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

 46. นาย ภัทรดนัย จันเทวา ชั้น 5/1 เลขที่ 9

  สิ่งที่ประใจมากที่สุด คือ การได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เเข่งกับตัวเอง ได้ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้รู้เกียวกับลายผ้า สามารถออกเเบบลายผ้าโดยถูกวิธี ทำให้เรากล้าคิดกล้าเเสดงออก เเละยังช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีได้ถูกวิธี ทำให้เราไม่ล้าหลังคนอื่น ผลงานชิ้นนี้จะออกมาเป็นผลงานไม่ได้ถ้าขาด อ.วรวรรณ เหรียญทองเเละพวกป้าๆๆ ที่มาให้คำปรึกษาพวกเรา ขอบคุณคับ

 47. น.ส. ปารณัท เหลืองสนิท ม5/1 เลขที่ 29

  เรียนวิชานี้แล้วคือต้องทำงานเป็นทีม มันยากค่ะกว่าจะออกมาเป็นทีมที่ดีเมื่อเรียนไปแล้วก็เข้าใจวิธีแก้ปัญหาสอนให้อยู่ด้วยกันในสังคม สอนให้ทำงานแบบวีธีต่างๆ บ้างก็เรียนด้วยตัวเองโดยเฉพาะการลงพื้นที่คือเราลงพื้นที่จริงๆสอบถามจริงแล้วก็ทำจริง และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ตนเองและคนรอบข้าง

 48. สิ่งประทับใจจากการเรียนวิชานี้ คือเราได้ความรู้อย่างมากทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการรักษาภูมิปัญาท้องถิ่น อาจารย์สอนให้เราทำงานเป็นกลุ่มมีปํญหาอะไรต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น การตรงต่อเวลา และการอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาตัวเราให้ก้าวทันโลกสมัย

 49. นายโชติพันธุ์ ทองสุข

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียนis-1 คือการที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทำงานเป็นกลุ่มได้ความสามัคคี ได้เรียนการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ได้ฝึกคิด ฝึกทำ ลายผ้ามัดหมี่ในหัวข้อต่างๆ และครูก็ได้ให้โอกาสในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นส่งงานไม่ตรงเวลา ทำงานผิดอย่างไร ก็ได้ให้คำแนะนำที่ดีมาตลอด

 50. นาย ธนพล กำเเลิศทอง ชั้นม.5/1 เลขที่12

  สิ่งที่ประทับใจในการเรียน วิชาคอม ผมได้รู้การใช้เทคโนโลยีต่าง ในวิชาคอมและเรียนรุ้ต่างๆ การตรงต่อเวลาในการส่งงาน และการใช้ไหวพริบ และการประยุกต์ใช้งานกับคอม เช่นเรื่ิงการออกแบบ ลายผ้าด้วยโปรแกรม excel ผมประทับใจมาก เพราลายผ้าที่ออกมาแต่ละกลุ่มนั้นสวยงามกันทุกกลุ่ม
  และอาจารย์ คอยจี้ตามงานอยูตออดจนงานครบ

 51. นางสาวปิยะดา สาระเวก

  สิ่งที่ได้จากเรียนวิชา IS สิ่งเเรกที่ได้รับจากวิชา IS โดยตรงคือ ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู็ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เดิมอาจจะมีความรู็พื้นฐานความรู้นั้นอยู๋เเล้วอยู่เเล้ว อาจารย์สามารถทำให้หนูต่อยอดความรู้เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เเละนอกจากนั้น ยังได้ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนขั้นต่อไป เเละยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
  ความประทับใจที่ได้เรียนวิชา IS คือ การที่ได้เรียนรู้การทำงานเป็นระบบกลุ่มเเบบเป็นเเบบเเผน จากเดิมที่คิดว่าตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ หลังจากได้มาทำงานเป็นระบบกลุ่มในวิชา IS จริงๆ จึงทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานเป็นกลุ่มที่เเท้จริง
  สิ่งที่ประทับใจคุณครู อาจารย์สามารถวางระบบการสอนให้นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่ม เพราะหนูได้ลองทำงานกลุ่มเเบบกึ่งงานเดี่ยวเเล้วทำให้รู้ว่า “ไปไม่รอด”

 52. นางสาวจีรวรรณ ล้อมวัง ชั้นม.5/1 เลขที่ 17

  ประทับใจมากกับProjectที่อาจารย์มอบหมายให้ทำทั้งงานเดี่ยวงานกลุ่ม งานทั้งหมดนี้สามารถทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพของตนเอง ว่ามีมาก น้อยขนาดไหนและทำให้เกิดประสบการณ์มากมายที่เกิดขึ้นส่วนงานกลุ่มที่ได้ทำนั้นทำให้รู้ว่า การทำงานร่วมกันกับเพื่อนย่อมมีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นและปัญหาเหล่านี้ทำให้หนูเกิดความกล้าขึ้นมาทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคหลายๆอย่าง และงานลายผ้าทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว ทำให้หนูได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าทางภูมิปัญญา การใช้สมองคิดในการออกแบบลายผ้าทั้งการลองผิดลองถูกแต่ผลงานที่ได้ออกมาด้วยแรงใจของตนเองและเพื่อนๆก็เป็นที่น่าพอใจ ส่วนรายวิชานี้หนูคิดไม่ถึงว่าจะได้ทำเป็นโปรเจคแบบนี้ซึ่งเป็นโปรเจคที่น่าสนมาก และสนุกมากค่ะ

 53. น.ส.ปานตะวัน มาตวังแสง

  สิ่งที่ดิฉันประทับใจในการเรียน คือ การเรียนทางออนไลน์เราเรียนด้วยความเข้าใจบ้าง ไม่ค่อยเข้าใจบ้าง แต่เพื่อนๆก็ช่วยเหลือกันดี ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลองผิดลองถูกตามสถานการณ์ ที่สำคัญอาจารย์ก็คอยดูแลอยู่ห่างๆ อาจมีดุนักเรียนบ้าง แต่อาจารย์ก็หวังดีกับนักเรียนทุกคน บางครั้งดิฉันก็กล้าๆกลัวๆกับวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งยาก ง่าย ตามบรรทัดฐานของการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่น่าเรียน น่าสนใจมาก เพราะสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ สามารถใช้สอบเข้ามหาลัยที่ต้องการได้
  ดิฉันขอขอบคุณอาจารย์ที่สอนการเรียนให้มีความรู้ สามารถก้าวผ่านไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
  น.ส.ปานตะวัน มาตวังแสง เลขที่ 22 ม.5/1

 54. สิ่งที่ได้รับความรู้จากวิชา Is-1 คือการตั้งคำถามเชิงพลังคิด การตัดต่อVDO ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิชานี้เป็นวิชาที่ทำให้รู้ถึงการออกแบบลายโดยใช้โปรแกรมต่างได้ เช่น โปรแกรม Excelและที่ขาดไม่ได้คือการทำงานเป็นกลุ่มที่ฝึกทักษะในการทำางาน

 55. นาย ณัฐวุฒิ เครือทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 8

  สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ อาจารย์สอนได้ดีมาก เช่น การตัดต่อวีดีโอ ซึ่งอาจารย์สอนผมให้ตัดต่อจนทำได้ ซึ่งตอนนี้ผมก็ทำได้แล้ว อาจารย์ได้สอนในสิ่งที่ผมไม่รู้ ให้ผมได้รู้และเข้าใจ ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: