ม.5/3 ปี 59

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

โฆษณา
 1. ชื่อ-นามสกุล : สหัสวรรษ วงศิลา
  วัน เดือน ปีเกิด : 28 มกราคม 2543
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่2 หมู่10 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ :0625293538
  e-mail : frokiloveza@gmail.com

 2. ชื่อ-นามสกุล : ธนากรณ์ ฟักคำ
  วัน เดือน ปีเกิด : 30 พฤศจิกายน 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขทีี่ 38 หมู่ 5 ต.หินปัก อ.บ้านหมี จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0827032091
  e-mail : mr.nicky.crazy.gamechannel@gmail.com

 3. นาย ฉัตรพล ศรีแก้วนิตย์

  ชื่อ-นามสกุล นาย ฉัตรพล ศรีแก้วนิตย์
  วัน เดือน ปีเกิด 19 ธันวาคม 2542
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 72 หมุ่ที่ 9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0985597905
  e-mail chatpolarm19@gmail.com

 4. ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ มีสวัสดิ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 7 เมษายน 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 4 หมู่ 2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0852184602
  e-mail : wesdxc49@gmail.com

 5. ชื่อ-นามสกุล : วรายุทธ สุริพล
  วัน เดือน ปีเกิด : 19 มิถุนายน 2542
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่ 102/1 หมู่ 3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0621409258
  e-mail : gap00925@gmail.com

 6. น.ส พิไลวรรณ ตาลเหล็ก

  ชื่อ น.ส พิไลวรรณ ตาลเหล็ก
  วัน เดือน ปี 2 ธันวาคม 2542
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่121 หมู่7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  e-mail pangtang20@gmail.com

 7. นางสาววาสนา งามผล ม. 5/3 เลขที่ 14

  ชื่อ-นามสกุล วาสนา นามสกุล งามผล
  วัน เดือน ปีเกิด 7 มีนาคม. 2542
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 4 หมู่2 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0624438335
  e-mail : pompambb2558@gmail.com

 8. นางสาว นาฏยา ภูมิโขนก

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาว นาฏยา ภูมิโขนก
  วัน เดือน ปีเกิด : 18 มีนาคม 2542
  ภูมิลำเนา :108/6 หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 098-9740842
  e-mail : S9610@piyabut.ac.th

 9. พงษ์พันธ์ พุ่มบ้านเซ่า

  ชื่อ-นามสกุล : พงษ์พันธ์ พุ่มบ้านเซ่า
  วัน เดือน ปีเกิด : 30 กรกฏาคม 2542
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่133 หมู่5 ต หนองเมือง อ บ้านหมี่ จ ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0985516050
  e-mail : s9079@piyabut.ac.th

 10. นางสาว สวรินทร์ กองบุญมา

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวสวรินทร์ กองบุญมา
  วัน เดือน ปี เกิด 12 สิงหาคม 2542
  ภุมิลำเนา บ้านเลขที่ 40 หมู7 ตำบล หนองกระเบียน อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ 0929531325
  e-mail s9129@gmail.com

 11. นายเอกศิษฐ์ ปล้องประเสริฐ์

  ชื่อ-นามสกุล : นายเอกศิษฐ์ ปล้องประเสริฐ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 13 เม.ย 2543
  ภูมิลำเนา :99 หมู่8 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0928617842
  e-mail : ekkasit080@gmail.com

 12. ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิพล บุญประดิษฐ
  วัน เดือน ปีเกิด : 8 มิถุนายน พ.ศ 2543
  ภูมิลำเนา : 28 หมุ่5 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  โทรศัพท์ : 0927704368
  e-mail : s9141@piyabut.ac.th

 13. สิรินทรา มูลเอก

  ชื่อ-นามสกุล : สิรินทรา มูลเอก
  วัน เดือน ปีเกิด : 21มิถุนายน 2542
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ : 34 หมู่3 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0927849598
  e-mail : S9608@piyabut.ac.th

 14. นายมนู แหยมเจริญ

  ชื่อ-นามสกุล :มนู แหยมเจริญ
  วัน เดือน ปีเกิด : 11 ต.ค. 2542
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่37 หมู่4 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0631311337
  e-mail : manu15110@gmail.com

 15. นพพล พิมพ์ทอง

  ชื่อ-นามสกุล : นพพล พิมพ์ทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : …18 พฤศจิกายน 2542
  ภูมิลำเนา :19/3 หมู่6 ตำบนดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0843866874
  e-mail : kun155@gmail.com

 16. น.ส.ณัฐกานต์ คุตะวัน

  ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ณัฐกานต์ คุตะวัน
  วัน เดือน ปีเกิด 28 พฤษภาคม พ.ศ.2542
  ภูมิลำเนา :240/1 หมุ่4 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0924011556
  e-mail : S9604@piyabut.ac.th

 17. นาย ภัทรพงศ์ ศรีวิชัย

  ชื่อ-นามสกุล :ภัทรพงศ์ ศรีวิชัย
  วัน เดือน ปีเกิด : 22 มีนาคม 2543
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่ 61 หมู่ 10 ต.หินปัก อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0915930597
  e-mail : s9081@piyabut.ac.th

 18. ชื่อ นามสกุล:พจนีย์ ชัยพิพัฒน์

  ชื่อ นามสกุล:พจนีย์ ชัยพิพัฒน์
  วัน เดือน ปีเกิด:26 มีนาคม 2542
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่:135/1 ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี่
  โทรศัพร์:0625290831
  e-mail:S8939@piyabut.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: