ม.5/2 ปี 59

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

โฆษณา
 1. นายสิทธิพล พรมพรึกษ์

  ชื่อ นายสิทธิพล พรมพรึกษ์
  เกิดวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ 2542
  ภูมิลำเนา 39 หมู่7 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ 092-316-9715
  e-mail : besnet1@gmail.com

 2. ชื่อ น.ส.สุวรรณา คำเรื่องบุญ
  วัน.เดือน.ปี. 26 กันยายน 2542
  ภูมิลำเนา 42.ม.5 .ต.จันเสน.อ.ตาคลี.จ.นครสวรรค์
  โทรศัพท์ 0927242362
  E-mail bumbry533@gmail. Com

 3. นางสาว สายฝน วงษ์ชมภู

  ชื่อ นางสาว สายฝน วงษ์ชมภู
  เกิดวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
  ภูมิลำเนา 16 หมู่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ 092-6319809
  E-mail Saifon29130@gmail.com

 4. นางสาว วิภาวรรณ ปัญญาศิริ

  นางสาว วิภาวรรณ. ปัญญาศิริ
  เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม. 2542
  บ้านเลขที่ 121/1 หมู่ 9 ตำบล หินปัก อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ 092-6985945
  e-mail fearover@gmail.com

 5. นาย กฤติพงษ์ สุทธิประภา

  นาย กฤติพงษ์ สุทธิประภา
  เกิดวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2542
  ภูมิลำเนา 209 หมู่ 2 ตำบล ดอนดึง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0928784673
  E-mail Fayduu089@gmail.com

 6. นางสาวกาญจนา พรมโชติ

  นางสาวกาญจนา พรมโชติ
  วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2543
  บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0924281899
  E-Mail Phrmchot@gmail.com

 7. ชื่อ น.ส อุมาพร ชูจันทร์
  เกิดวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2542
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ 0942311105
  E-mail faiifaii10@gmail.com

 8. นางสาว. กุลจิรา แซ่เช้า
  เกิดวันที่.26 เมษยน. พ. ศ 2543
  บ้านเลขที่ 13 หมู่ 5 ต.หินปัก อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ 093-347-6568
  e-mail aum. fear2543 @gmail. com

 9. นางสาวพัชราภรณ์ .ศรีคต
  30 ธันวาคม 2541
  บ้านเลขที่. 64. ม.3 ต.บางกะพี้.
  อ.บ้านหมี่.จ.ลพบุรี.
  0908083593
  khwan.fear@gmail.com

 10. นางสาวกรรณิการ์ แว่นทอง

  ชื่อ นางสาวกรรณิการ์ แว่นทอง
  เกิดวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2543
  ภูมิลำเนา บ้าเลขที่ 57 หมู่ 5 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  เบอร์โทรศัพท์ 0622562864
  E-mail : tay0622562864@gmail.com

 11. นายนฤเบศร์ รูปเรขา

  นายนฤเบศร์ รูปเรขา เกิดวันที่9 ตุลาคม 2542 อาศัยอยู่ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี บ้านเลข95 หมู่4 เบอร์โทร 092-7360583 E-mail s9112@piyabut.ac.th

 12. นางสาว สโรชา โสภา
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2542
  บ้าเลขที่ 64 ม.4 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี่
  เบอร์ 0925292107
  S9097@piyabut.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: