ม.5/3 ปี 60

Made with Padlet

คำสั่ง ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

Share this:

โฆษณา
 1. ธีรยุทธ หอมจันทร์

  ชื่อ-นามสกุล : ธีรยุทธ หอมจันทร์
  วัน เดือน ปีเกิด : 24 เมษายน 2544
  ภูมิลำเนา : 156 หมู่3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0943218950
  e-mail : s9232@piyabut.ac.th

 2. ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพนธ์ ตลับทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 11 กรกฎาคม พ.ศ2543
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 62 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ :0624371887
  e-mail : s9307@piyabut.ac.th

 3. สไบทิพย์ อ่อนละมัย

  ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สไบทิพย์ อ่อนละมัย
  วัน เดือน ปีเกิด : 19 มกราคม 2544
  ภูมิลำเนา :12 หมู่ 8 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0990142773
  e-mail : s9318@piyabut.ac.th

 4. นางสาวเรืองพิลาศ อินม่วง

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เรืองพิลาศ อินม่วง
  วัน เดือน ปีเกิด : 5 ตุลาคม 2543
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่8 หมู่ 3 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 092-925-5521
  e-mail : rueangpilat1459@gmail.com

 5. ชื่อ-นามสกุล :นาย บัญชา วงษ์จันนา
  วัน เดือน ปีเกิด : 31/ธันวาคม/2543
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่ 169 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 096-9791226
  e-mail : s9300@piyabut.ac.th

 6. น.ส. วรรณวิสา ประสมทอง

  ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วรรรวิสา ประสมทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 16 ก.ค. 43
  ภูมิลำเนา :30/3 ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0615508447
  e-mail : s9254@piyabuy.ac.th

 7. น.ส. สิริวิมล เชื้อท้าว

  ชื่อ-นามสกุล : น.ส. สิริวิมล เชื้อท้าว
  วัน เดือน ปีเกิด : 21/04/44
  ภูมิลำเนา :304 หมู๋5 ต บ้านกล้วย อ บ้านหมี่ จ ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0928755403
  e-mail : s9287@piyabut.ac.th

 8. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รัตนาวดี เชื้อท้าว
  วัน เดือน ปีเกิด 9 กันยายน พ.ศ.2543
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 101 หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ :0997027536
  e-mail : s9283@piyabut.ac.th

 9. นางสาว ขวัญแก้ว สายดำ

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ขวัญแก้ว สายดำ
  วัน เดือน ปีเกิด : 7 สิงหาคม 2543
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 71 หมู่5 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  โทรศัพท์ : 082-1996933
  e-mail : s9280@piyabut.ac.th

 10. นาย วันชนะ รักอ่อน

  ชื่อ-นามสกุล นาย วันชนะ รักอ่อน
  วัน เดือน ปีเกิด 23 กันยายน 2543
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 85 หมู่ 4 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0982941997
  e-mail s9241@piyabut.ac.th

 11. น.ส. ศุลีพร พนมกุล

  ชื่อ-นามสกุล :น.ส.ศุลีพร พนมกุล
  วัน เดือน ปีเกิด : 21 ธันวาคม 2543
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 2/1หมู่ 2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 063-1290835
  e-mail : Bansuleeporn@gmail.com

 12. นาย พงศธร คงเจริญ

  ชื่อ-นามสกุล : นาย พงศธร คงเจริญ
  วัน เดือน ปีเกิด : 17 มกราคม 2543
  ภูมิลำเนา : 67 ม.2 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 065-530-8710
  e-mail : s9731@piyabut.ac.th

 13. บุญเสริม แดงมณี

  ชื่อ-นามสกุล : บุญเสริม แดงมณี
  วัน เดือน ปีเกิด :8 พฤศจิกายน 2543
  ภูมิลำเนา :145 หมู่4 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0653022053
  e-mail : s9234@piyabut.ac.th

 14. นาย จีรสิน ขำสาธร

  ชื่อ-นามสกุล : นาย จีรสิน ขำสาธร
  วัน เดือน: ปีเกิด : 16/พ.ค/43
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่71 หมู2 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 093-661-6469
  e-mail : s9292@piyabut.ac.th

 15. นาย ธนะวัฒน์ หวังเเซงกลาง

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ธนะวัฒน์ หวังเเซงกลาง
  วัน เดือน ปีเกิด : 3 มีนาคม 2543
  ภูมิลำเนา :306 หมู่5 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0956484605
  e-mail : s-9391@piyabut.ac.th

 16. นางสาวกนกพร คำหนุน

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาวกนกพร คำหนุน
  วัน เดือน ปีเกิด : 2 ตุลาคม 2543
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่ 60 หมู่7 ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0625831842
  e-mail : s9309@piyabut.ac.th

 17. นาย อนุกูล ชูจันทร์

  ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุกูล ชูจันทร์
  วัน เดือน ปีเกิด : 31 ธันวาคม 2543
  ภูมิลำเนา :31/2หมุ่5 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0957067546
  e-mail : S9274@piyabut.ac.th

 18. นาย อรรถวิช กันยะวงค์

  ชื่อ-นามสกุล นาย อรรถวิชญ์ กันยะวงค์
  วัน เดือน ปีเกิด 21 ตุลาคม 2543
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 54 หมู่7 ต.หินปัก อบ้านหมี่ จ ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0929256680
  e-mail S9275@piyabut.ac.th

 19. นาย นพดล เชื้อทอง

  ชื่อ-นามสกุล นพดล เชื้้อทอง
  วัน เดือน ปีเกิด 13 มิถุนายน 2543
  ภูมิลำเนา 82 ม.5 ต. หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0996970004
  e-mail : s9265@piyabut.ac.th

 20. ธนิศร ทับทอง

  ชื่อ-นามสกุล : ธนิศร ทับทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 21พจิกายน
  ภูมิลำเนา :64ม6สายห้วยแก้วอำเภอบ้านหมื่ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0613401090
  e-mail : s9231@piyAut.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: