ม.5/2 ปี 60

Made with Padlet

คำสั่ง ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

โฆษณา
 1. นาย ธรรมรัตน์ ทองสี

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ธรรมรัตน์ ทองสี
  วัน เดือน ปีเกิด : 25/ตุลาคม/2543
  ภูมิลำเนา :22/2 หมู่ 5 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 092-9511466
  e-mail : s9326@piyabut.ac.th

 2. นายนรชาติ อิ่นคำ

  ชื่อ-นามสกุล : นายนรชาติ อิ่นคำ
  วัน เดือน ปีเกิด : 17 มีนาคา 2543
  ภูมิลำเนา :81หมู่5ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0989494526
  e-mail : s9327@piyabut.ac.th

  • นายนรชาติ อิ่นคำ

   ชื่อ-นามสกุล : นายนรชาติ อิ่นคำ
   วัน เดือน ปีเกิด : 17 มีนาคา 2543
   ภูมิลำเนา :81หมู่5ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
   โทรศัพท์ : 0989494526
   e-mail : s9327@piyabut.ac.th

 3. ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปรารถนา รุ่งพิมลมาศ
  วัน เดือน ปีเกิด : 19 ส.ค. 2543
  ภูมิลำเนา : 141/1 หมู่6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0946515694
  e-mail : s9756@piyabut.ac.th

 4. นาย อานนท์ สระบัวทอง

  ชื่อ-นามสกุล : อานนท์ สระบัวทอง
  วัน เดือน ปีเกิด: 12 เมษายน 2544
  ภูมิลำเนา :8/1 หมู่ 4 ตำบล ชอนม่วง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวันลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 089-0928119
  e-mail : 9334@Piyabut.ac.th

  • นาย อานนท์ สระบัวทอง

   ชื่อ-นามสกุล : อานนท์ สระบัวทอง
   วัน เดือน ปีเกิด: 12 เมษายน 2544
   ภูมิลำเนา :8/1 หมู่ 4 ตำบล ชอนม่วง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวันลพบุรี 15110
   โทรศัพท์ : 089-0928119
   e-mail : s9334@Piyabut.ac.th

 5. นางสาว ขนิษฐา บนทอง

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาว ขนิษฐา บนทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 19 ธ.ค. 2543
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่31 หมู่5 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0932833157
  e-mail : S9279@piyabut.ac.th

 6. นางสาวธัญญาลักษณ์ สมัคการ

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญญาลักษณ์ สมัคการ
  วัน เดือน ปีเกิด 23 กันยายน 2543
  ภูมิลำเนา 184 หมู่ 1 ตำบลหนองกระเบียน จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ 095-7194651
  e-mail S9343@piyabut.ac.th

 7. นาย โสภณ ปิ่่นแก้ว

  ชื่อ-นามสกุล;นาย โสภณ ปิ่่นแก้ว
  วัน เดือน ปีเกิด:25มกราคม2543
  ภูมิลำเนา:9หมุ่5ต.หนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี15110
  โทรศัพท์:062-4823375
  e-mail : s9332@Piyabut.ac.th

 8. นางสาว ประวีณา ภาวงศ์

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาว ประวีณา ภาวงศ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 29กุมภาพันธ์2543
  ภูมิลำเนา :172หมู่1 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหมัดลพบุรี
  โทรศัพท์ :0983436424
  e-mail : s9314@Piyabut.ac.th

 9. นางสาว เพ็ญนภา นามปัญญา

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาว เพ็ญนภา นามปัญญา
  วัน เดือน ปีเกิด :27 กรกฎาคม 2543
  ภูมิลำเนา :147 หมุ่1 ตำบล หนองกระเบียน อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0928576518
  e-mail : s9315@piyabut.ac.th

 10. นายเอกนิตย์ ทองแท้

  ชื่อ-นามสกุล : นายเอกนิตย์ ทองแท้
  วัน เดือน ปีเกิด : 31 มีนาคม 2543
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่ 50 หมู่4 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0923871719
  e-mail : s9335@piyabut.ac.th

 11. นาย วีรภัทร คล้ายพงษ์

  ชื่อ-นามสกุล : นาย วีรภัทร คล้ายพงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 4/1/2543
  ภูมิลำเนา :68 ม.6 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0990177597
  e-mail : s9331@piyabut.ac.th

 12. นางสาวธัญญาลักษณ์ สมัคการ

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญญาลักษณ์ สมัคการ
  วัน เดือน ปีเกิด 23 กันยายน 2543
  ภูมิลำเนา 184 หมู่ 1 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ 095-7194651
  e-mail S9343@piyabut.ac.th

 13. น.ส ลลิตา เกตุอยู่

  ชื่อ-นามสกุล : น.ส ลลิตา เกตุอยู่
  วัน เดือน ปีเกิด : 10/2/2544
  ภูมิลำเนา :20 ม.7 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 098-8843016
  e-mail : S9317@piyabut.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: