ม.5/1 ปี 60

Made with Padlet

คำสั่ง ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

โฆษณา
 1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุกัญญา แย้มพจนา
  วัน เดือน ปีเกิด : 11 กัยายน 2543
  ภูมิลำเนา : ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 091-6021107
  e-mail : s9351@piyabut.ac.th

 2. นายกฤษดา พิมพาภรณ์

  คำสั่ง ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

  ชื่อ-นามสกุล : นายธฯินทร์ ทับทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 21 พ.ย. 2543
  ภูมิลำเนา: 64 หมู่ที่6 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 098-686 7370
  e-mail : thanin323@gmail.com

 3. ชื่อ-นามสกุล : นาย พงศกร ทองหล่อ
  วัน เดือน ปีเกิด :17 สิงหาคม พ.ศ.2543
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่87หมู่2 ตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0655344749
  e-mail : s9727@piyabut.ac.th

 4. ชื่อ-นามสกุล : นางสาววีราพร จรัสเพ็ชร
  วัน เดือน ปีเกิด : 08/07/43
  ภูมิลำเนา :ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0984545819
  e-mail : s9348@piyabut.at.th

 5. น.ส วิภาวี ศรีสงคราม

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาววิภาวี ศรีสงคราม
  วัน เดือน ปีเกิด :23 พ.ค 44
  ภูมิลำเนา :267/1 ม.4 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0852626354
  e-mail : s9347@piyabut.ac.th

 6. น.ส.จุพามาศ เคียนทอง

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาว จุฑามาส เคียนทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 28 เมษายน 2543
  ภูมิลำเนา 203 หมู่1 ตำบล หนองกระเบียน อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0632013271
  e-mail : s9312@piyabut.ac.th

 7. จุฑามาศ โยสังข์

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จุฑามาศ โยสังข์
  วัน เดือน ปีเกิด : 3/12/2543
  ภูมิลำเนา :45/9 หมู่ 7 ตำบล หนองกระเบียน อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0910645096
  e-mail : s9340@piyabut.ac.th

 8. นางสาวทิพวรรณ สีบุญชู

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ทิพวรรณ สีบุญชู
  วัน เดือน ปีเกิด : 25 ก.ย. 2543
  ภูมิลำเนา :28 หมู่ 4 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0801066272
  e-mail : s9342@piyabut.ac.th

 9. นางสาว อนันตญา วงศ์ทา

  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว อนันตญา วงศ์ทา
  วัน เดือน ปีเกิด :26สิงหาคม2543
  ภูมิลำเนา :71หมู่5 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0957762041
  e-mail : s9320@piyabut.ac.th

 10. ชื่อ-นามสกุล : นาย ธราเทพ จู้โฉม
  วัน เดือน ปีเกิด : 14/02/43
  ภูมิลำเนา :21หมู่5/ต.เพนียด/อ.โคกสำโรง/จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0983532781
  e-mail : s9732@piyabut.ac.th

 11. นางสาว พรพรรณ เชื้อทอง

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พรพรรณ เชื้อทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 18/09/43
  ภูมิลำเนา :157 หมู่ 5 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0615541405
  e-mail : s9345@piyabut.ac.th

 12. นางสาวการะเกด งอนรถ

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวการะเกด งอนรถ
  วัน เดือน ปีเกิด : 14/05/43
  ภูมิลำเนา :137 หมู่1 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0984215800
  e-mail : s9339@piyabut.ac.th

 13. นางสาว มนชยา เทพทวี

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มนชยา เทพทวี
  วัน เดือน ปีเกิด : 10 พฤษภาคม 2544
  ภูมิลำเนา :190 หมู่3 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0928600107
  e-mail : s9728@piyabut.ac.th

 14. นาย พิเชษฐ์ บัวคลี่

  ชื่อ-นามสกุล : นาย พิเชษฐ์ บัวคลี่
  วัน เดือน ปีเกิด : 09/06/43
  ภูมิลำเนา : 81/2 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0928575543
  e-mail : s9329@piyabut.ac.th

 15. นาย ขวัญชัย ทองแผ่น

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ขวัญชัย ทองแผ่น
  วัน เดือน ปีเกิด : 20 มิ.ย.43
  ภูมิลำเนา : 31 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0929599243
  e-mail : jokingrock@gmail.com

 16. นาย ธราเทพ จู้โฉม

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ธราเทพ จู้โฉม
  วัน เดือน ปีเกิด : 14/02/43
  ภูมิลำเนา :21หมู่5/ต.เพนียด/อ.โคกสำโรง/จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0983532781
  e-mail : s9732@piyabut.ac.th

 17. นางสาว ณัฏฐณิชา นานอก

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏฐณิชา นานอก
  วัน เดือน ปีเกิด : 23 มกราคม 2544
  ภูมิลำเนา : 104 หมู่10 ต.หินปัก อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0623297990
  e-mail : S9341@piyabut.ac.th

 18. นาย ภูผา สมัครการ

  ชื่อ-นามสกุล : ภูผา สมัครการ
  วัน เดือน ปีเกิด : 20 พ.ย 43
  ภูมิลำเนา : 89 หมู่ 3 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0813536974
  e-mail : s9330@piyabut.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: