ม.5/2 ปี58

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

โฆษณา
 1. นางสาวกนกวรรณ ตะพานแก้ว

  ชื่อ-นามสกุล :น.ส.กนกวรรณ ตะพานแก้ว
  วัน เดือน ปีเกิด : 8 กุมภาพันธ์ 2542
  ภูมิลำเนา :69/2 หมู่2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหม๊่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0990097962
  e-mail : kanokwan.mint42@gmail.com

 2. นางสาวกนิษฐา โคมแก้ว

  ชื่อ-นามสกุล :น.ส.กนิษฐา โคมแก้ว
  วัน เดือน ปีเกิด : 21 มิถุนายน 2541
  ภูมิลำเนา : 33 หมู่6 ต.ดอนดึง อ.บ้านหม๊่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0901184924
  e-mail : dag.g.d555@gmail.com

 3. นางสาวมณีวรรณ ไชยวงศ์

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีวรรณ ไชยวงศ์
  วัน เดือน ปีเกิด :9 พถศจิกายน 2541
  ภูมิลำเนา :97/2ต.สายห้วยแก้วอ.บ้านหมี่่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0929154090
  e-mail Maneewen8992@gmail.com

 4. นางสาว เพ็ญนภา หมั่นจิตร

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เพ็ญนภา หมั่นจิตร
  วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2542
  ภูมิลำเนา : 58 หมู่ 6 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 092-3200-536
  e-mail : mn212950@gmail.com

 5. นาย ชาญณรงค์ กระเป่าทอง

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ชาญณรงค์ กระเป๋าทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 10 มกราคม 2540
  ภูมิลำเนา : 66/6 ต. หนองทรายขาว อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 061-4629-309
  e-mail : l3lokoprang@gmail.com

 6. นาย.สถาพร ฉายพงษ์

  ชื่อ-นามสกุล :นาย.สถาพร ฉายพงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด :16/06/2542
  ภูมิลำเนา :92 ม.6 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0927826135
  e-mail : parmlovehong@gmail.com

 7. นาย สุรสิทธิ์ โสนางาม

  ชื่อ-นามสกุล :นาย สุรสิทธิ์ โสนางาม
  วัน เดือน ปีเกิด :24ตุลาคม 2541
  ภูมิลำเนา 40หมู่2 ตำบล หนองทรายขาว อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ :0610921525
  e-mail sulasit230@gmail.com

 8. นางสาวสุพรรณี บุญศรี

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาวสุพรรณี บุญศรี
  วัน เดือน ปีเกิด :10/12/2541
  ภูมิลำเนา :214 ม.2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0927073316
  e-mail : neeandfarm@gmail.com

 9. นาย สรรเพชญ พานทอง

  ชื่อ-นามสกุล : นาย สรรเพชญ พานทอง
  วัน เดือน ปีเกิด 30 กรกฏาคม 2541
  ภูมิลำเนา 66/2 หมู่4 ต.หนองเมือง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0615472249
  e-mail : ponfroi.dorea12@gmail.com

 10. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อลิษา ศรีนวน
  วัน เดือน ปีเกิด 7 พฤษภาคม 2542
  ภูมิลำเนา 68/4 ม.2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0614286296
  ิืe-mail : faralisa.srinuan@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: