ม.5/3 ปี – 61

Made with Padlet

คำสั่ง ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

 

โฆษณา
 1. นายสมภพ ผ่องเเผ้ว

  ชื่อ-นามสกุล :นายสมภพ ผ่องเเผ้ว
  วัน เดือน ปีเกิด : 25 ส.ค. 44
  ภูมิลำเนา :108หมู่4
  โทรศัพท์ : 0611625417
  e-mail : s9865@piyabut.ac.th

 2. นางสาวพรรณกาญจน์ ยานิน

  ชื่อ-นามสกุล : นางสวาวพรรณกาญจน์ ยานิน
  วัน เดือน ปีเกิด : 17 มิถุนายน 2544
  ภูมิลำเนา :19 หมู่6 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0925620923
  e-mail :phannakanyanin2544@gmail.com

 3. นางสาว สุวนันท์ มีสวัสดิ์

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวนันท์ มีสวัสดิ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 11 สิงหาคม 2544
  ภูมิลำเนา : 4 หมู่2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0817594654
  e-mail : Suwanunmeesawat03@gmail.com

 4. นายจิรายุส หอมจันทร์

  ชื่อ-นามสกุล :จิรายุส หอมจันทร์……………
  วัน เดือน ปีเกิด :21เมษายน 2544………………
  ภูมิลำเนา :34/2 หมู่2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี……………………
  โทรศัพท์ : 0983584470………………
  e-mail : s9394@piyabut.ac.th……………………

 5. นางสาวดวงพร ฉลาดจัด

  ชื่อ-นามสกุล:นางสาวดวงพร ฉลาดจัด
  วัน เดือน ปีเกิด : 11 ตุลาคม 2544
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 34 หมู่2 ตำบล ดอนดึง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0956048664
  e-mail : Duangphorn@gmail.com

 6. นางสาว ชุติสรา หงษ์ยิ้ม

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาว ชุติสรา หงษ์ยิ้ม
  วัน เดือน ปีเกิด :29 พฤษภาคม 2545
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่150/3 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0631645721
  e-mail : s9416@piyabut.ac.th

 7. เอกศิษฎ์ จริงพูโ

  ชื่อ-นามสกุล : เอกศิษฎ์ จริงพูด
  วัน เดือน ปีเกิด : 31 ตุลาคม 2544
  ภูมิลำเนา : 33/1 หมู่3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0615814917
  e-mail : xcringphud@gmail.com

 8. นายอดิศักดิ์ พิมทอง

  ชื่อ-นามสกุล :อดิศักดิื พิมทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 20 ตุลาคม 2544
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่19/1 หมุ่6 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0615810409
  e-mail :0615810409

 9. นายพงศธร ชมดง

  ชื่อ-นามสกุล : นายพงศธร ชมดง
  วัน เดือน ปีเกิด : วันจันทร์ 13 สิงหาคม พ.ศ.2544
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 5 หมู่ 1 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0936131052
  e-mail : takiwgin@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: