ม.5/2 ปี – 61

Made with Padlet

คำสั่ง ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

โฆษณา
 1. นาย ภูริชกานต์ ม้วนไทยสงค์

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ภูริชกานต์ ม้วนไทยสงค์
  วัน เดือน ปีเกิด : วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2544
  ภูมิลำเนา : 26 หมู่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0646398010
  e-mail : gifrza@gmail.com

 2. ชื่อ-นามสกุล : นายธราธิป บุญงาม
  วัน เดือน ปีเกิด : 14 เมษายน 2545
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่272/155 หมู่1 ตำบล ทะเลชุบศร ถนนใหญ่ หมู่บ้าน ศิรัญญาพาร์ค
  โทรศัพท์ : 0969149776
  E-mail : terkung08@gmail.com

 3. นายภูธเนศ น้อมถวาย

  ชื่อ-นามสกุล : นายภูธเนศ น้อมถวาย
  วัน เดือน ปีเกิด : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2545
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 22 หมู่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 098-3652175
  e-mail : newphutanes@gmail.com

 4. ชื่อ-นามสกุล : นายพศุตม์โพธิสาพิมพ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 29มิถุนายน2544
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่185/1 หมู่1 ต.หนองกระเบียนอ.บ้านหมี่จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0929257961
  e-mail : tomyoumiss.666@gmail.com

 5. นางสาวปัฐสรณ์ มีแฟง

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัฐสรณ์ มีแฟง
  วัน เดือน ปีเกิด : 25 มีนาคม พุทธศักราช2545
  ภูมิลำเนา : 124 หมู่5 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0641730876
  e-mail : phatthasorn123@gmail.com

 6. นางสาวธัญญารัตน์ สิงห์ทอง

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญารัตน์ สิงห์ทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 9 เมษายน 2545
  ภูมิลำเนา : 160 หมู่6 ตำบล บ้านทราย อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0623615247
  e-mail : cakenac@gmail.com

 7. ณภัทร มงคลฟัก

  ชื่อ-นามสกุล : นายณภัทร มงคลฟัก
  วัน เดือน ปีเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2544
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่56 หมู่ที่4 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 098-484-1922
  e-mail : naphatmongkolfak21@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: