ม.5/1 ปี – 61

Made with Padlet

 

คำสั่ง ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

 

 

โฆษณา
 1. นางสาวชลธิชา ศรีชมเมือง วันที่29 เมษายน 2545 บ้านเลขที่43 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0642349552 s9415@piyabut.ac.th

 2. เบญจา ฟูบุญมา

  นางสาวเบญจา ฟูบุญมา เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ภูมิลำเนาอยู่ที่ ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เบอร์โทร 0887779498 อีเมลล์คือ nui0924902192@gmail.com

  • นางสาว อัจชญาแสนสุข

   ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจชญา แสนสุข
   วัน เดือน ปีเกิด : 5 สิงหาคม 2544
   ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่34 หมู่ 1 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
   โทรศัพท์ : 0655309091
   e-mail : s9450@piyabut.ac.th

 3. นายพงศธร ชมดง

  ชื่อ-นามสกุล : นายพงศธร ชมดง
  วัน เดือน ปีเกิด : วันจันทร์ 13 สิงหาคม พ.ศ.2544
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 5 หมู่ 1 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0936131052
  e-mail : takiwgin@gmail.com

 4. กนิษฐา แก้วประวัติ

  นางสาวกนิษฐา แก้วประวัติ
  วันเกิด 22 มีนาคม 2545
  24 หมู่ 6 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  เบอร์โทรศัพท์ 0925262863
  email gam.kanit@gmail.com

 5. พรพิมล คล้อยเจริญศรี

  นางสาว พรพิมล คล้อยเจริญศรี
  23 พ.ค.2544
  บ้านเลขที่7ม.3 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  เบอร์โทร:0947852716
  E-mail film.2305@icloud.com

 6. ชื่อ นางสาวอรอนงค์ จันทองเทศ
  วัน เดือน ปีเกิด 4/11/44
  ภูมลำเนา 178/1 หมู่ 7
  โทรศัพท์ 0929130759
  e-mail s9482@piyabut.ac.th

 7. ธัญญาภรณ์ แสงมณี

  ธัญญภรณ์ แสงมณี
  เกิดวันที่7 สิงหาคม 2544
  บ้านเลขที่ 4 หมู่ 8 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ ต.ลพบุรี
  0809358141
  S9470@piyabut.ac.th

 8. ธิพารพ กำเลิศทอง

  น.ส.ธิพาพร กำเลิศทอง
  25มีนาคม2545
  22ม.8 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  เบอร์ 0983066191
  E-mail thiaporn.pingpong@gmail.com

 9. พัชญ์ฐกัญ สุมนทา

  น.ส.พัชญ์ฐกัญ สุมนทา
  19 ตุลาคม 2544
  30 ม.4 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  0923325318
  phatthakan4422@gmail.com

 10. น.ส. ขวัญนภา โพธิ์มณี
  17/06/2544
  24หมู่6ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  0624698013
  Fahkhwannapha31@gmail.com

 11. ศุภธิดา บุญธรรม

  นางสาว ศุภธิดา บุญธรรม
  เกิดวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2544
  บ้านเลขที่ 101 หมู่ 5 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  เบอร์โทร 0967709687
  E-mail : s9480@piyabut.ac.th

 12. มัณฑณา เจริญสุข

  นางสาว มัณฑณา เจริญสุข วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2545 บ้านเลขที่46หมู่2ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  0632013250

 13. นางสาวธาริดา เอี่ยมสอาด

  นางสาวธาริดา เอี่ยมสอาด
  26/02/2545
  69/1 หมู่6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  0616784342
  tharida26toey@gmail.com

 14. ปัณฑิตา เรืองฤทธิ์

  น.ส.ปัณฑิตา เรืองฤทธิ์
  เกิด 14/09/44
  ที่อยุ่ 19 หมู่8 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  0955958793
  fam.panthita@gmail.com

 15. นภัสสร แสงทอง

  น. สนภัสสร แสงทอง เกิดวันที่8พฤษภาคม2544บ้านเลขที่14หมู่3ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี0983965716

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: